»Ugotovili smo, da obstaja dovolj elementov, da se gre v ustavno presojo,« je povedala Lahova. Zbornica je eni od odvetniških pisarn naročila izdelavo pravne analize, ki bo pripravljena predvidoma prihodnji teden, tako da predsednica zbornice podrobneje o tem, presojo katerih delov zakona bodo predlagali, danes še ni mogla govoriti.

Po noveli, ki bo začela veljati v soboto, trgovci ob nedeljah in z zakonom določenih prostih dneh ne bodo več smeli določiti obratovalnega časa prodajaln.

Izjeme bodo prodajalne s prodajno površino do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, mejnih prehodih, pristaniščih, letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah. Prav tako bodo lahko ob nedeljah in dela prostih dneh odprte preostale manjše prodajalne s površino do 200 kvadratnih metrov, če bodo delo v njih opravljali nosilci trgovinske dejavnosti oz. njihovi zastopniki, lahko pa tudi dijaki, študenti in upokojenci.

TZS meni, da bodo posledice zaprtja v času, ko se gospodarstvo sooča s koronsko krizo, hude. Obratovalnega časa bo manj za 16 odstotkov, posledično se bodo prihodki - ob predpostavki, da se bo del nakupov prenesel v druge dni v tednu - znižali za vsaj 10 odstotkov, je ob sprejetju novele ocenila Lahova.

Točno oceno, koliko zaposlenih bi lahko posledično izgubilo delo, bodo v zbornici pripravili na podlagi podatkov trgovskih družb, ki se bodo pridružile pobudi za ustavno presojo zakona, je danes povedala Lahova. Tako zaenkrat ostajajo pri grobi oceni, da bi lahko bi lahko delo izgubilo tudi do 12.000 zaposlenih.