Predvsem voda skozi HE Mokrice ne bi tekla »na polno« vseh 8760 ur, ampak bi proizvedla 131 gigavatnih ur (GWh) energije z inštalirano močjo turbin 28,05 megavata v vsega 4670,23 ure, kar pomeni, da se je direktor Bogdan Barbič »zmotil« za 46 odstotkov ali 4090 ur.

Za proizvodnjo 131 GWh energije potrebujemo 91 hektarjev površine sončnih panelov, kar je manj kot ena desettisočinka polovice države (1,013.550 hektarjev), za deset tisočkrat se je zmotil Bogdan Barbič. Teh 91 hektarjev sončnih panelov predstavlja manj kot eno petino površine akumulacijskih bazenov HE Arto-Blanca, HE Krško in HE Brežice.

Rešitev za shranjevanje energije se nahaja v Kidričevem v Talumu (priključna moč 15 MW in zmogljivost hranjenja 30 MWh od oktobra 2020) in na Jesenicah v SIJ Acroni (12,6 MW in 22,2 MWh od oktobra 2019). Pravzaprav energijo shranjujejo baterije v vsakem električnem avtomobilu. To je »nikjer na svetu« po prepričanju Bogdana Barbiča.

Nadalje ni točna trditev, da »bi na pretočni reki plavajočo elektrarno odplavil prvi večji poplavni val«. Plavajoča sončna elektrarna na morju pred obalo Nizozemske je februarja 2020 prestala nevihto z vetrovi s hitrostjo do 100 km/h in 5 m visoke valove. Tako visokih valov na Savi ni, v reportaži omenjena hitrost vetra za ekstremne surfarje in kajtarje je 18 vozlov ali 33,4 km/h.

Navedba v reportaži, da je »pravzaprav bila gradnja vseh štirih hidroelektrarn na spodnji Savi primer dobre prakse, saj so bile vse zgrajene v okviru predvidenih finančnih sredstev in v napovedanem času, natanko v 42 mesecih«, ni točna, ker tri od štirih HE še niso končane. Vlada RS je avgusta letos za dokončanje HE Brežice dodelila dodatnih 12,68 milijona evrov, za dokončanje HE Krško 208.000 evrov, za HE Arto-Blanca 935.000 evrov, rok za dokončanje vseh je 31. 12. 2022, kar je dodatnih 24 mesecev. Najmanj čudne »dobre prakse«, ki niso zaključene v predvidenih okvirjih, niti časovnih niti finančnih.

Združenje Rovo je kot stranski udeleženec posredoval strokovno mnenje na MOP. Podjetje HESS je bilo pozvano, da se do njega natančno in strokovno utemeljeno opredeli. Nadalje je bilo predlagano, da HESS prouči možnost priprave študije alternativ s strani predlagane ustanove (Inštitut Jožef Stefan, op. a.) ali druge strokovno usposobljene vrhunske znanstvene ali strokovne ustanove, ki bi v postopku lahko predstavljala strokovno osnovo. Odgovore še čakamo.

Prizadevali si bomo, da na okolju in naravi prijaznejši način in za enako naložbo, kot je gradnja HE Mokrice, omogočimo podjetju HESS pridobivanje enake količine energije znotraj razširjene koncesije za izrabo spodnje Save tudi z drugimi obnovljivimi viri, kar je na predlog ministra Andreja Vizjaka spomladi uzakonil državni zbor.

Tako ne bo več dilema z vsaj enim poražencem »Zvezdogled ali elektrika?«, ampak bomo vsi zmagovalci z izidom Zvezdogled in elektrika!

Gorazd Marinček Združenje Rovo