»Novi koronavirus se med ljudmi prenaša kapljično. To pomeni, da je za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Možno je, da se z novim koronavirusom okužimo tudi ob stiku z onesnaženimi površinami, ni pa še jasno, kako pomembna je ta pot prenosa. Čeprav ni dokazano, da bi se novi koronavirus prenašal po zraku (aerogeno), se svetuje previdnost in zaščita pri posebej tveganih posegih v zdravstvenih ustanovah (na primer ob bronhoskopiji, kjer nastaja kužni aerosol). Bivanje v istem prostoru z bolnikom (če smo na razdalji vsaj 1,5 m) ne predstavlja tveganja.«

Zagotovo ni najmanjšega dvoma o zahtevi nošenja mask v zaprtih prostorih, kjer je aerosolen prenos neizogiben in zato možnost okužbe velika, na prostem, če se lahko zagotovi razdalja ali celo če si sam, pa je, oprostite, zahteva popolnoma nesmiselna in skregana z zdravo pametjo. Služi zgolj paniki in zastraševanju in posledično temu, da ljudje ne verjamejo več, tudi tistega ne, kar je res in znanstveno podprto. Najpomembnejše, to je zaupanje, pa je zapravljeno.

In še nekaj je, kar se očitno noče videti. Dokazano je bilo doslej zdravstveno osebje glavni prenašalec okužb. Ne zaradi stika z okuženimi, temveč predvsem zaradi neupoštevanja osnovnih zaščitnih zahtev in več kot pomanjkljivega nadzora (testiranja) nad njimi. Če bi res želeli to rast okužb preprečiti, bi morali začeti z resnimi ukrepi prav pri njih. Ampak, kot pravi pregovor: »Riba smrdi pri glavi, zato so ji odrezali rep.«

Mira Kofler, Škofja Loka