Ena izmed ugotovitev je, da podjetja ne zmagujejo (več) zaradi moči vodje, pač pa zaradi moči organizacije. V središču uspeha so torej kakovostni odnosi med podjetjem in zaposlenimi. To je neotipljivi kapital, ki – podobno kot finančni – omogoča stabilnost tudi v času krize. Zlasti danes, ko sta komunikacija in sodelovanje vse manj fizični dimenziji in se je stik razpršil po medmrežju, imajo podjetja, ki so odnose tkala pristno, ko je čas to še dovoljeval, rezervoar »dobrega« poln.

Želja biti vključen, soodločati, vedeti, soustvarjati, biti enostavno »in« ne popušča. Pravzaprav narašča. Podjetja želijo vedeti, kako se počutijo zaposleni. Nekatera zato, ker jim enostavno ni vseeno, druga zato, ker vedo, da je kakovost odnosov eno izmed orodij za doseganje poslovne odličnosti. Veseli nas, da bomo tudi v letu 2021 razglasili najboljše zaposlovalce, ki bodo kazali pot v teh izzivalnih časih.

Posel je pač večna igra svetlobe in teme – ustvarjamo lahko eno in drugo.