Poleg Naraločnika sta bila kandidata za mesto državnega svetnika še Jožef Jelen in Janko Kopušar. Naraločnik je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov v 6. volilni enoti (Velenje). Predstavnikov lokalnih interesov je sicer v državnem svetu 22, preostalih 18 svetnikov pa zastopa delodajalce, delojemalce, kmete, obrtnike, samostojne poklice in negospodarske dejavnosti. Državni svet v sedanji sestavi je petletni mandat začel konec leta 2017. Naraločnik pa je bil danes izvoljen za preostanek mandata.