Želijo si, da bi jo uredili tudi pravno in jo umestili v etične kodekse pristojnih institucij. Slovo od umrlih ne sme biti odvisno od delovnega časa organov ali prostih prostorov, je opozorila vodja programa detabuizacije smrti Alenka Križnik. V Sloveniji nobena institucija ni zavezana k seznanjanju svojcev s pravico do slovesa od umrlega. Prav tako to področje ni urejeno zakonsko. Slovo sodi tudi med pravice umirajočega; dostojno umiranje pomeni biti ob osebi, s katero se umirajoči počuti varno in ji lahko izrazi svoje stiske in strahove. »Ne moremo privoliti v to, da je covid-19 ali kar koli drugega razlog za to, da človek umira sam,« je dejala predsednica društva Renata Jakob Roban, »stiske bolnikov in svojcev, ki ostanejo sami in brez stika z bližnjimi, so nepredstavljive«.