Pozvali so jih, naj ti objekti ostanejo odprti ter tako mladim športnikom in profesionalnim ekipam ostanejo na voljo za izvajanje treningov in tekem. Kot so poudarili, je šport za celotno družbo izjemno pomemben, tako zaradi pozitivnega učinka na zdravje, zaradi navajanja otrok na prenašanje naporov, preizkušanje lastnih zmožnosti in s tem oblikovanje pozitivne samopodobe ter razvoja družbeno sprejemljive oblike obnašanja in usmerjanja k strpnosti in sprejemanju drugačnosti. V dopisu so sklenili, da je šport državi veliko dal in da smo na številne izjemne uspehe slovenskih športnikov in športnic upravičeno ponosni. Vsi ti uspehi pa so plod načrtnega, dobrega in predvsem dolgoletnega treniranja. Zato poudarjajo, da naj telovadnic in športnih dvoran ter objektov ne zapirajo.