Več kot tristo kilometrov bodo predstavniki Ljubljanske kolesarske mreže prekolesarili in ob tem podrobno popisali stanje kolesarske infrastrukture v mestu. Skupaj z ljubljanskimi mestnimi svetniki svetniškega kluba Levica namreč pripravljajo kolesarski zemljevid Mestne občine Ljubljana. Na njem bodo med drugim ob že obstoječi kolesarski infrastrukturi označili manjkajoče površine za kolesarje, opozorili na neustrezno kolesarsko infrastrukturo in predlagali rešitve za kolesarske pasti v mestu.

»Čeprav se Ljubljana že nekaj let uvršča na lestvico 20 kolesarjem najprijaznejših mest, je od leta 2017 do 2019 zdrsnila z 8. na 14. mesto,« je opozorila mestna svetnica Levice Asta Vrečko in dodala, da je kljub pozitivnim premikom in vlaganju v kolesarsko infrastrukturo še vedno precej prostora za napredek: »Med večje ovire sodi neustrezno prehajanje steze s pločnika na cesto in obrnjeno, pa tudi neustrezno speljane steze, ostri in nepregledni ovinki, strme klančine ter ovire stezah in ob njih, kot so prometni znaki, reklamni panoji, količki in izbokline.«

Pregledali že osem četrtnih skupnosti

Ob tem so svetniki Levice izpostavili tudi problematiko gradbišč, ko gradbinci posegajo na območje površin za pešce in kolesarje, obvoz zanje pa ni ustrezno označen in urejen. Da so obvozi za kolesarje v bližini gradbišč pogosto pomanjkljivi, je v minulih dneh opozoril tudi ljubljanski mestni svetnik Janez Stariha, v mestnem svetu samostojni svetnik Liste kolesarjev in pešcev. Nedavno je denimo opozoril na manjkajoči obvoz v križišču Dunajske ceste in priključka Bežigrad, kjer trenutno potekajo gradbena dela v sklopu prenove Dunajske ceste. Čeprav Dunajsko cesto obnavljajo s ciljem, da bo po končanih delih več prostora za pešce in kolesarje, pa pri vzpostavitvi gradbišča očitno niso pomislili nanje. Kolesarji tam namreč vožnje ne morejo nadaljevati brez kršitev postavljene prometne signalizacije.

V sklopu priprave kolesarskega zemljevida mesta so svetniki Levice in člani Ljubljanske kolesarske mreže do zdaj pregledali in popisali stanje v osmih četrtnih skupnostih: Dravlje, Šentvid, Šmarna gora, Center, Rožnik, Rudnik, Trnovo in Vič. Pregled stanja v preostalih devetih četrtnih skupnostih bodo pripravili predvidoma prihodnje leto. Za vsako četrtno skupnost bodo pripravili ločen kolesarski zemljevid, ugotovitve in predloge pa strnili v skupno poročilo. Ob tem so prepričani, da je izdelava teh zemljevidov prvi korak k pripravi celostnih ukrepov, s katerimi bi lahko izboljšali udobje, varnost in dostopnost kolesarjenja ter k temu spodbudili še več prebivalcev mesta.

»S predlaganimi izboljšavami kolesarske infrastrukture lahko bistveno izboljšamo udobje, varnost vseh udeležencev v prometu in dostopnost kolesarjenja,« je pojasnil mestni svetnik Levice Milan Jakopovič. Poročila bodo v svetniškem klubu Levica zato v prihodnje tudi predstavili javnosti, predloge ukrepov pa posredovali mestnemu svetu in mestni upravi z zahtevo za začetek urejanja kolesarske infrastrukture.