Sprejetje prisilne poravnave je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) potrdila kot imetnik navadnih terjatev v znesku 65,13 milijona evrov in kot imetnik zavarovanih terjatev v skupnem znesku 9,87 milijona evrov, izhaja iz poročila upraviteljice Mojce Breznik, ki je bilo danes objavljeno na Ajpesu.

Kot izhaja iz sklepa o potrditvi prisilne poravnave, ki je bil prav tako objavljen na Ajpesu, se nove zavarovane terjatve odplača v obdobju do poteka enega leta od pravnomočne potrditve prisilne poravnave, pri čemer se zavarovane terjatve poplača pred njihovo zapadlostjo, če se prodaja sredstva, ki so dana v zavarovanje take posamezne terjatve. Terjatve zapadejo v dokončno plačilo zadnji dan v mesecu po poteku dveh let od dneva, na katerega postane sklep o potrditvi prisilne poravnave pravnomočen. Terjatev se ne obrestuje.

Nove zavarovane terjatve so sicer zavarovane s preostalim premoženjem Istrabenza, po tistem, ko je DUTB po odločitvi vlade lani družbi zasegla delnice Istrabenz Turizma in jih prenesla na posebno družbo, ki naj bi bila v prihodnosti del državnega turističnega holdinga. Med preostalim premoženjem gre predvsem za 50-odstotni delež v družbi Adriafin, ki je lastnica vinarja Vinakoper in 95 odstotkov srbske družbe Zastava Istrabenz Lizing. Tu so npr. še manjši delež poslovne šole IEDC, Istrabenzova umetniška zbirka in nekaj nepremičnin.

Nove navadne finančne terjatve, ki vključujejo glavnico terjatve in obresti, ki so se natekle do začetka postopka prisilne poravnave, se medtem zmanjša za 100 odstotkov, če upniki niso pristali na alternativno ponudbo, to je pretvorbo v kapital. Tako zmanjšane terjatve se obdobju od 31. decembra 2019 do pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave ne obrestuje.

Iz dokumentov, objavljenih na Ajpesu, je razvidno, da je DUTB v kapital pretvorila 65,13 milijona evrov navadnih finančnih terjatev.

Prisilna poravnava medtem ne učinkuje na navadne poslovne terjatve in na prednostne terjatve, še izhaja iz sklepa sodišča.

Prisilno poravnavo je v začetku leta predlagala DUTB, ki je bila že do potrditve prisilne poravnave s skoraj 22 odstotki delnic največja posamična lastnica holdinga, zdaj pa bo svoj lastniški delež še okrepila.

Poravnavo je DUTB predlagala, potem ko njen predlog, da bi nanjo Istrabenz prenesel preostalo premoženje, preostale obveznosti pa bi mu odpisala, na skupščini družbe novembra lani ni bil sprejet.

DUTB je naknadni predlog za prisilno poravnavo vložila sredi aprila in v njem med drugim predlagala alternativno ponudbo za konverzijo zavarovanih in navadnih finančnih terjatev v kapital, odlog plačila in zmanjšanje plačila navadnih finančnih terjatev, ki predstavljajo del terjatve, ki po vrednosti presega vrednost zavarovanja.