Srebrna nit – Združenje za dostojno starost si prizadeva za večjo kakovost življenja starejših v vseh okoljih. Še posebej poudarjamo dostojanstvo starejših v vseh situacijah, v zdravju, bolezni in tudi ob umiranju.

Zato vas ponovno pozivamo:

1. da nemudoma podpišete kadrovske normative za delo izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v domovih starejših, kot jih je pripravila stroka za diplomirane medicinske sestre, tehnike zdravstvene nege in bolničarje negovalce. Zaradi nepodpisa tega dokumenta trpijo tako stanovalci kot zaposleni v teh zavodih, predvsem pa se jim dela škoda na zdravju in življenju. Zaposleni so (četudi empatično in z visokimi etičnimi normami) izčrpani, obupani; to so vam tudi večkrat javno povedali.

Nujno je tudi, da se naredi vse, da se dejansko operacionalizira sistem prehajanja in ponujanja pomoči negovalnega in zdravstvenega osebja tam, kjer je zaradi pojava žarišča okužb to nujno potrebno. In to ne samo ob razglašeni epidemiji, ampak že zdaj;

2. da zagotovite vsem prebivalcem, tudi stanovalcem domov starejših, enako dostopno in kakovostno zdravstveno obravnavo, ko zbolijo zaradi okužbe s covidom-19; torej, ko zbolijo, morajo biti deležni enake zdravstvene obravnave kot vsi drugi prebivalci RS in ne le izolacije v rdečih conah. Predvidevamo tudi, da ste odredili, da se iz zdravstvene dokumentacije stanovalcev v DSO-jih umaknejo tako imenovani vložni listi.

Stanovalcem v domovih starejših in vseh drugih socialnovarstvenih ustanovah, kjer je ob pojavu prve okužbe nevarnost širjenja bolezni veliko večja kot pri drugih prebivalcih ter so zato toliko bolj ogroženi in v neenakopravnem položaju, in to ne po svoji krivdi, je treba zagotoviti s sistemskimi in drugimi ukrepi toliko večjo pozornost vseh deležnikov v smislu zaščite in v primeru pojava okužbe ustrezno zdravstveno oskrbo in izolacijo v primernih prostorih;

3. da omogočite vsem prebivalcem neoviran dostop do izbranega osebnega zdravnika in s tem do potrebne zdravstvene oskrbe. Ta ne more biti odvisna samo od telefonov in elektronske pošte;

4. da odstopite od namere, da boste krčili pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ravno starejšim, torej najrevnejšim in najbolj ranljivim, recimo zobno protetiko, nenujne prevoze z rešilnimi avtomobili itd. Rezerve poiščite drugje v sistemu.

Pričakujemo vašo takojšnjo aktivnost in javni odgovor na naše pismo.

Biserka Marolt Meden predsednica Srebrne niti