»Ideja je, da skupina neodvisnih, uglednih strokovnjakov na podlagi svojega poglobljenega razumevanja ne samo razmer na ožjem strokovnem področju, ampak tudi z vidika delovanja celotne družbe, v nekaj mesecih pripravi rešitev, ki bo skladna z veljavno pravno ureditvijo v Sloveniji in EU,« je danes povedal guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle.

Pripravljenost za sodelovanje so po njegovih besedah izrazili redni profesor za področje civilnega in gospodarskega prava na ljubljanski pravni fakulteti Miha Juhart, nekdanji sodnik na Splošnem sodišču EU, specializiran za bančno pravo EU, Miro Prek, profesor za finančno in ekonomsko pravo na luksemburški univerzi in član Evropskega bančnega organa Andre Prüm ter nekdanji predsednik ustavnega in vrhovnega sodišča Franc Testen.

Kot je povedal Vasle, bosta pri delu te skupine sodelovala tudi predstavnika Banke Slovenije in ministrstva za finance, ki pa bosta imela podporno vlogo, in sicer predvsem zagotavljanje ustreznih podatkov in informacij.

Banka Slovenije pa je v minulih dneh na ustavno sodišče naslovila zahtevo za presojo ustavnosti zakona o Banki Slovenije v delu, ki se nanaša na možnost revizije pravilnosti in smotrnosti praks nadzora, ki jih je centralna banka izvajala do 4. novembra 2014 oz. do uvedbe enotnega nadzora v območju evra in ki so vodile v sanacijo bank.

Kot je pojasnil Vasle, revizija računskega sodišča v Banki Slovenije poteka v zadnjih dveh letih, v sklepni fazi procesa pa so v Banki Slovenije ocenili, da se ta izvaja tako, da »posega v neodvisnost Banke Slovenije«. Zahteva ustavnemu sodišču vključuje tudi predlog za začasno zadržanje izvajanja teh določb.

Računsko sodišče je po mnenju Banke Slovenije svojo pristojnost vzelo preveč široko, saj ne presoja tega, ali je Banka Slovenije izvedla vse predpisane korake, temveč posega v njene vsebinske oz. strokovne odločitve, za katere je DZ imenoval svet Banke Slovenije. Takšna praksa računskega sodišča bi po njihovem negativno vplivala tudi na vse prihodnje vsebinske oz. monetarne odločitve centralne banke.

Vasle je danes še spomnil, da je od bančne sanacije minilo šest let. Od takrat kljub obsežni razpravi in poskusom ni bilo narejenega zadostnega napredka - sodno varstvo nekdanjim imetnikov podrejenega dolga še vedno ni ustrezno urejeno, ustavno sodišče je zakon, ki naj bi urejal to področje, lani zadržalo, v zvezi s policijsko preiskavo v Banki Slovenije pa je Evropska komisija zaradi zasega dokumentov Evropske centralne banke sprožila postopek zaradi kršitev prava EU pred Sodiščem EU.