Matični odbor DZ je podprl kandidaturo Jožeta Podgorška za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Njegovo današnjo predstavitev je kot ustrezno ocenilo deset poslancev, proti ni bil nihče.

Kandidat za novega kmetijskega ministra Jože Podgoršek je na predstavitvi pred matičnim parlamentarnim odborom med prioritetami izpostavil krepitev samooskrbe s kmetijskimi proizvodi, zagotavljanje varne hrane, ekološko kmetijstvo, podpora majhnim kmetom in učinkovito črpanje evropskih sredstev.

Kot je dejal, je slovensko kmetijstvo zaradi svoje razdrobljenosti v težkem položaju, a ima po drugi strani številne potenciale in priložnosti. Rešitev vidi v povečanju vlaganj v razvoj in prenos znanja ter digitalizacijo. Želi si tudi več aktivnosti in odgovornosti posameznih deležnikov, zlasti malih kmetov. Podgoršek je prepričan, da je treba iti pri ohranjanju podeželja v bolj ambiciozne projekte s ciljem povečanje dodane vrednosti. V zvezi s tem se je zavzel za oblikovanje ekoloških regij, za okrepitev promocijskih aktivnosti in iskanje priložnosti v turizmu. »Nujno je intenzivno sodelovanje s kmeti, brez tega ne bo šlo. Ali bodo voz naprej povlekle zadruge ali mlajši kmetje, nekdo bo moral, brez tega ne bo šlo. Mi na ministrstvu pa zagotavljamo, da jim bomo pri tem pomagali,« je dejal.

Problema prenizkih odkupnih cen se zaveda, pri čemer pa opozarja, da omejitev uvoza ne more biti rešitev. »Več je treba delati na promociji in povezovanju. Le to omogoča višje odkupne cene,« je dejal. Ob tem se je zavzel za debirokratizacijo in poenotenje vseh baz podatkov, ter opozoril, da so na tem področju veliko storili že zaradi same koronske krize.

Podgoršek je napovedal, da bodo do novega leta naredili osnutek programskega načrta in naredili izračune za posamezne tipe kmetij. Konkretnih ukrepov še ni želel izdati, je pa med drugim omenil »kapico« pri neposrednih plačilih in usmeritev v to, da namenijo sredstva tistim, ki jih potrebujejo. Zavzel se je za ureditev področja industrijske oziroma medicinske konoplje, in napovedal da bodo to področje celovito uredili v sodelovanju z ministrstvo za zdravje.

Kandidat za ministra podpira zadružništvo, ki ga vidi kot možnost rešitve tudi za manjše kmete. »V zadrugah ime vsak član en glas, tako veliki kot majhni. Pri tem pa je ključno, da prevzamejo organi upravljanja večjo odgovornost,« je povedal.

Podgoršek: »Zadevi SiDG je treba priti do dna«

Kandidat za ministra napoveduje tudi spremembe zemljiške zakonodaje, ki morajo biti po njegovih besedah dvofazne, ter posodobitev sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Prenovo sklada vidi v novih nalogah, med drugim v bolj aktivnem delovanju na področju namakalnih sistemov in združevanja solastnine.

Posebno skrb namerava Podgoršek nameniti poslovanju družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG), da bo to skladno z vnaprej določenimi cilji gospodarjenja z državnimi gozdovi. Glede očitkov o nepravilnostih v družbi, ki so se pojavili v medijih, je dejal, da je treba priti zadevi do dna, in poudaril, da ne namerava nikogar ščititi. Napovedal je, da bo nadzornemu svetu družbe v primeru imenovanja za ministra predlagal, naj takoj sproži postopke za forenzični pregled poslovanja družbe.

Na področju gozdarstva si sicer med drugim želi povečati učinkovitost javne službe Zavoda za gozdove Slovenije. Izboljšati je treba neposredno delo z lastniki gozdov, kar pa bo po njegovih besedah zaradi lastniške strukture zelo zahtevno. Računa, da bodo skupaj z gospodarskim ministrstvom našli rešitve za lesno predelovalno panogo.

Črpanje evropskih sredstev naj bi potekalo dobro

Izjemno pomembna naloga v tem času je po Podgorškovih besedah tudi reforma skupne evropske kmetijske politike, obenem pa mora ministrstvo čim prej pripraviti programske dokumente za črpanje sredstev skupne kmetijske politike v naslednjem večletnem finančnem obdobju EU. Pojasnil je, da bo za neposredna plačila namenjenih 920 milijonov evrov, za razvoj podeželja 597 milijonov evrov, ob tem pa so si zaradi posledic koronakrize izborili še dodatnih 74 milijonov evrov. Po njegovem bo nujna vključitev strategij na ravni EU, pri čemer bodo posebno pozornost namenili varstvu okolja, je napovedal.

Črpanje sredstev iz naslova skupne kmetijske politike po njegovih ocenah trenutno poteka dobro. Če bo nekaj sredstev ostalo neporabljenih, bodo nekatere razpise ponovili, je napovedal, ob tem pa zagotovil da vse subvencije ostajajo še naprej v veljavi.

Veliko pozornost namerava posvetiti zlorabam pri hrani, zlasti tiste, ki prihaja prek spletne prodaje iz tujine, kjer se med drugim zavzema za višje sankcije. Uprava za varno hrano po njegovem mnenju deluje dobro ter redno in pravočasno obvešča javnost o neskladjih, prav tako pa naj bi svoj namen upravičil novoustanovljeni direktorat za hrano,

Kandidatov za državnega sekretarja, ki bi zapolnil mesto, izpraznjeno v primeru njegovega imenovanja za ministra, je po njegovih besedah več. V izjavi za medije pred dejo DZ je povedal, da obstaja tudi možnost, da bi to mesto pripadlo kateri drugi koalicijski stranki.

DZ bo o Podgorškovi kandidaturi odločal v četrtek

Poslanci matičnega odbora so z njegovo predstavitvijo večinoma zadovoljni. Če bodo z njegovim nastopom zadovoljni tudi na četrtkovi izredni seji DZ, bo na tem mestu zamenjal Aleksandro Pivec, ki je prejšnji ponedeljek odstopila med sejo DZ, na kateri so razpravljali o Janševem predlogu za njeno razrešitev. S tem je premier sledil zahtevi stranke DeSUS, v katere kvoto sodi vodenje kmetijskega ministrstva. V DeSUS so Janšo pozvali k razrešitvi Pivčeve 25. septembra, potem ko je bila dva meseca in pol tarča očitkov zaradi prepletanja službenih in zasebnih obveznosti ob njenih obiskih na Krasu in v Izoli.