Mestna občina Ljubljana bo prenavljala ulico Na Stolbi in odsek Lončarske steze, ki je tlakovan z granitnimi tlakovci. Kot je razvidno iz dokumentacije za izbor izvajalca prenove, je cestišče na obeh ulicah dotrajano in torej potrebno osvežitve. Sočasno s prenovo cestišča je predvidena tudi prenova obstoječega vodovodnega omrežja in gradnja kanalizacije.

Ta prenova je povezana z občinskim projektom izgradnje nove upravne stavbe na naslovu Na Stolbi 8, saj omenjeni ulici predstavljata edini dostop za avtomobile do nje. Občina je rušitev stare hiše in gradnjo novega dvoetažnega lesenega objekta zaupala družbi Dema plus. Kot so že pojasnili na občini, bodo v pritličju nove stavbe upravni prostori javnega zavoda Ljubljanski grad, v prvem nadstropju pa bosta dva apartmaja. Namenjena bosta nastanitvam gostujočih umetnikov. »Z izgradnjo nastanitvenih zmogljivosti v neposredni bližini gradu bomo lahko na gradu popestrili kulturne vsebine, v mesto privabili tuje umetnike in povečali obisk na račun kulturnega turizma,« je občina včeraj zapisala na svojem profilu na facebooku, kjer je objavila fotografijo izdelave temeljne plošče novega objekta in računalniško ustvarjeno podobno novega objekta.

Hkrati s prenovo cestnega dostopa do novih upravnih prostorov Ljubljanskega gradu bo občina ob ulici Na Stolbi uredila tudi manjšo parkirno ploščad. Javno dostopna dokumentacija razkriva, da bodo parkirni prostori nasproti hiš na naslovu Na Stolbi 1 in 3. Urejenih bo sedem parkirnih prostorov. Dokumentacija razkriva še, da bosta prenovljeni ulici tudi po zaključku gradbenih del tlakovani z granitnimi tlakovci, pri čemer bodo gradbinci v ulici Na Stolbi morali na novo urediti oziroma obnoviti obstoječe obrobe cestišča z rečnimi prodniki oziroma s tako imenovanimi mačjimi glavami. Ozek pas mačjih glav bo potekal tudi po sredini cestišča ulice Na Stolbi kot jarek za odtok tekočin s cestišča.

Mestna občina je v trenutno veljavnem proračunu ureditev območja Na Stolbi (brez gradnje nove stavbe) ocenila na slaba dva milijona evrov. Vendar je treba upoštevati, da je v to proračunsko postavko vključena tudi gradnja stopnišča, ki se med lutkovnim gledališčem in predorom pod ljubljanskim gričem vzpenja proti gradu. Občina je takrat sanirala tudi spodnji del pešpoti na grad – Ovinki, ki poteka od ulice Na Stolbi do gradu. »Del poti, ki je bil zaradi izpiranja zalednih vod iz hriba močno poškodovan, smo preuredili v leseno stopnišče na jeklenih nosilcih po vzoru Študentovske steze,« so zapisali na občini. Od zaključka gradnje tega stopnišča je minilo že dobro leto, občina pa je zanj odštela 524.000 evrov.