Pred tremi leti je največje tveganje z vidika vodenja kadrov predstavljal val upokojevanja, saj se je desetina zaposlenih upokojila. Kako ste zmanjšali tveganje na področju kadrov?

Loterija Slovenije je na trgu že več kot petdeset let. Mnogi sodelavci z nami ostajajo dolgo, vsako leto jih nekaj pospremimo v pokoj. Za vsako delovno mesto izdelamo načrt nasledstva, pri čemer sodelavcev pogosto ne nadomeščamo direktno. Če je mogoče, notranje procese optimiziramo, digitaliziramo, prerazporedimo, nove sodelavce pa zaposlimo na področjih, ki so ključna za nadaljnji razvoj podjetja. Kadar je direktno nasledstvo potrebno, nove sodelavce zaradi specifičnosti znanja zaposlimo vsaj pol leta, včasih tudi leto dni prej. Za odločitev o tem, koga zaposliti, je poleg strokovnosti nujno, da se osebne vrednote posameznika ujemajo z našimi.

Tudi zaradi tega vam je pomembno medgeneracijsko povezovanje?

Z medgeneracijskim sodelovanjem imamo izredno pozitivne izkušnje. Tudi brez mentorskih in vključevalnih programov, ki so nam sicer v pomoč, so naši starejši sodelavci odprti in zelo radi temeljito poskrbijo za to, da se njihovi nasledniki ujamejo in dojamejo specifike. Skoraj dve tretjini sodelavcev ima višješolsko ali višjo izobrazbo, vedno več je mladih. Povprečna starost moških je 43 let, ženske so v povprečju nekaj let starejše in jih je nekoliko več, zasedajo tudi nekoliko več vodstvenih delovnih mest kot moški. Mlajši starejšim z veseljem vrnejo z znanjem s področja digitalizacije in popularne kulture. Tudi zaradi našega poslanstva, skrbi za ranljive skupine prebivalstva, cenimo in vključujemo različnosti vseh vrst.

Katera so specifična znanja, ki jih potrebujejo vaši zaposleni, kje jih pridobivajo?

Razen pri nas znanja s področja prirejanja loterijskih iger na srečo v Sloveniji praktično ni mogoče pridobiti. Zato imamo izdelan katalog specifičnih znanj, na katera smo še posebno pozorni, in postopke, ki zmanjšujejo tveganja njihove izgube. Sodelavci jih organizirano prenašajo med sabo, tako rekoč iz roda v rod.

Razvojno gledano – od leta 2015, ko ste prvič sodelovali v projektu Zlata nit, pa do danes – ste naredili korak naprej. Na kaj ste najbolj ponosni?

Če je bila družba pred leti odvisna predvsem od domačega lota in klasičnih srečk, danes državljanom Slovenije zagotavljamo vse, kar imajo najboljši evropski prireditelji na največjih trgih – štirideset različnih domačih in mednarodnih iger in storitve, ki se jih lahko udeležite po devetih različnih prodajnih poteh. Vse to in še veliko več smo skupaj naredili mi, sodelavci Loterije Slovenije. Število zaposlenih se v tem času ni povečalo, povečali pa so se učinkovitost, zavzetost in smisel ljudi. Na to sem najbolj ponosna.

Korak naprej ste naredili tudi na področju HR. Če so zaposleni še pred šestimi leti govorili »to se ne da« ali »to smo že poskusili«, se zdaj dela lotevajo drugače. S kakšnimi metodami ste jih motivirali?

Z zavestno odločitvijo, da razvoj sodelavcev postavimo na prvo mesto v razvojni strategiji družbe in v vsakodnevnem ravnanju. Z vodenjem z zgledom in integriteto gradimo kulturo, v kateri »vsi mislimo, vsi delamo«. Spodbujamo stalne spremembe na bolje, avtonomno in informirano sprejemanje odločitev, udejanjamo ključne kompetence in odlike posameznika, ciljno vodenje in stalno učenje. Spodbujamo sodelovanje, raznolikost, povezovanje, izražanje mnenj in odprto komuniciranje.

Zakaj menite, da so zaposleni povezani med seboj in z družbo?

Res je, Loterija Slovenije najbolj znana po sedmicah in jackpotih, vendar pa našemu delovanju daje energijo dejstvo, da sodelujemo v nečem posebnem – kot strateška naložba države skrbimo za to, da so naše igre ne le zabavne, pač pa tudi varne, s sodelovanjem v naših igrah pa skupaj z igralci zbiramo sredstva za sofinanciranje slovenskih športnih, invalidskih in humanitarnih organizacij. To je naše poslanstvo in niti ene poslovne odločitve ne sprejmemo, ne da bi pri tem pomislili na njen vpliv na prejemnike sredstev, vključenih v Fundacijo za invalidske in humanitarne organizacije in Fundacijo za šport. Ko smo v raziskavi Zlata nit sodelovali prejšnjikrat, so sodelavci s povprečno oceno 4,61 od največ 5 ocenili trditev »Ponosen sem, da sem član našega podjetja«. Letos te trditve v anketi sicer ni bilo, so pa s 4,89 od 5 ocenili trditev »Vesel sem, ko sodelavcu nekaj uspe« in s 4,60 od 5 trditev »Svojemu delu sem popolnoma predan«. Naši skupni povprečni rezultati v 45 trditvah raziskave Zlata nit rastejo, veseli smo tudi, da je nazadnje v raziskavi sodelovalo več kot tri četrtine sodelavcev.

Kaj vam je covid-19 prinesel dobrega in slabega?

Čeprav nam ni všeč, da imamo manj osebnih stikov, mislim, da nam je za zdaj prinesel več dobrega. Dobili smo novo zaupanje vase, v našo strategijo in naš način delovanja. Še bolj jasno se zavedamo, da imamo angažirano in strokovno ekipo, ki zna in hoče tudi v najbolj zahtevnih okoliščinah poskrbeti za vse naše deležnike.

Od višine vplačil igralcev vaših iger so odvisne višine dajatev, več pa jih seveda igra, kadar je dobitek večji. To je precej tvegano in neodvisno od vaše volje…

Res je. Kadar so glavni dobitki v naših največjih igrah skozi daljše obdobje vplačani zelo pogosto, je zanimanje igralcev za igro občutno nižje, nezanimivost naših največjih adutov pa močno zareže v promet družbe. Takrat tudi kot kolektiv spoznamo svoje meje – naj bo naše delo še tako kompetentno, inovativno in zavzeto, zadnjo besedo odigra naključje. Kot pozeba, ki odnese leto garanja v vinogradu. Takšnih serij dogodkov v določenem poslovnem letu nočemo doživljati kot rast ali padec, pač pa kot sekvenco v naravnem nihanju in kot dejstvo v poslovanju. Pri tem pa so, kadar promet zaniha navzdol, posledice hude, saj so od loterijskih sredstev odvisne številne organizacije, ki skrbijo za najbolj ranljive skupine prebivalstva. Ravno zato skrbno gradimo zavedanje, da je sodelovanje v naših igrah vedno pozitivno dejanje.

Kakšni so načrti za prihodnje leto, so se zaradi epidemije kaj spremenili?

Danes, šest mesecev po začetku izrednih razmer, še vedno ne moremo napovedati, kdaj bomo spet zaživeli normalno življenje in kaj sploh bo normalno. Kljub temu smo s sodelavci ravno ta trenutek zaznali kot priložnost in nujo za razmislek o tem, kam in kako želimo naprej. Pred dnevi smo sprejeli nov strateški načrt, ki se osredotoča na trajnostno rast, organizacijsko odpornost in sodelovanje na vseh ravneh, interno in navzven. V nove usmeritve bomo aktivno vključevali vse sodelavce in tudi tako poskrbeli, da bomo skupaj držali smer.

Digitalna transformacija je v tem času zelo pomembna?

V času izrednih razmer se je pokazalo, kako pomembno je bilo, da smo v preteklosti razvijali to področje. V zadnjih nekaj letih smo popolnoma prenovili informacijsko zaledje, navzven pa pod skupno streho združili nekdaj ločeni korporativno in prodajno spletno mesto. Igranje po digitalni prodajni poti je danes zaradi okoliščin vse bolj zanimivo. Tudi pri nas ni nič drugače, v igrah po digitalni poti namreč sodeluje že več kot 100.000 ljudi.

Katero tveganje vam dandanes predstavlja največji izziv – tako na področju poslovanja družbe kot glede zaposlenih?

V razvitem digitalnem okolju posebno pozornost namenjamo obvladovanju kibernetske varnosti. Ob vseh vrhunskih tehnologijah, najvišjih poslovnih standardih in politikah informacijske varnosti, kriptiranju, požarnih zidovih in notranjih kontrolah ne moremo povsem preprečiti čisto običajne človeške napake. V dejavnosti, ki temelji na zaupanju, zato posebno pozornost namenjamo ozaveščanju sodelavcev in učenju na tem področju.

Trajnostni razvoj je postal del vsakega podjetja…

Prepričana sem, da bodo v prihodnosti najuspešnejša trajnostno naravnana in etična podjetja, loterije pri tem ne bodo izjema. Imamo kvečjemu odlično izhodišče in še večjo odgovornost – skozi skrb za odgovorno prirejanje iger na srečo, javno zdravje, javni red in mir ter skrb za sofinanciranje dejavnosti v javnem interesu je trajnostno in etično ravnanje vgrajeno v samo bistvo našega delovanja in je tudi naš strateški fokus za naprej.