Zavzetost zaposlenih je eno izmed pomembnih meril poslovne uspešnosti.

Primer dobre prakse

Kot navdihujočo zamisel s tega področja predstavljamo pilotni projekt Ustvarimo delovne pogoje za generacijo Z(dravih)Z(adovoljnih)Z(aposlenih) podjetij Comland in SETCEE, katerih zaposleni so »tekmovali« v zdravem življenjskem slogu. Tekmovalno skupino je sestavljalo po pet članov, trije iz skupine starejših zaposlenih (45+), dva pa iz skupine mlajših. Ključno vlogo v projektu sta imela notranja trenerja, ki sta skrbela za uvajanje zdravega vedenja v delovni proces.

Ekipi sta določili merila ocenjevanja: gibanje na primer sta merili s številom korakov in prehojeno razdaljo, hidracijo s količino zaužite vode, zdravo prehrano s količino zaužitih tveganih hranil (sol, nasičene maščobe, sladkor). Redno sta merili spremembe telesne teže, indeks telesne mase, krvni tlak, krvni sladkor itn. Več točk so si prislužili zaposleni, ki so bili bolj aktivni in ustrezno hidrirani, manj točk pa zaposleni, ki so zaužili višje vrednosti tveganih hranil. Rezultat je bil seštevek vseh točk. Pred začetkom in ob zaključku »tekmovanja« sta ekipi opravili meritve analize telesne sestave ter laboratorijske meritve krvi v Zdravstvenem centru za krepitev zdravja ZD Ljubljana Center. V obeh podjetjih so zaposlenim ponudili prostor za vadbo. Dodali so tudi sistem za oddaljeno spremljanje vitalnih znakov z ustreznimi merilnimi napravami (merilnik krvnega tlaka, tehtnica, merilnik krvnega sladkorja, pametna zapestnica), pri čemer je ekipa Comlanda merila svoje stanje, ki se je nato primerjalo s stanjem ekipe SETCEE. Na dva meseca so zaposleni prejeli poročila o doseženih rezultatih. Sodelujoči so v povprečju znižali indeks telesne mase, metabolno starost in telesno maso. Izboljšala se je informiranost o zdravem življenjskem slogu, okrepil se je občutek, da lahko v dobri ekipi dosežeš kar koli.