Ostro zavračamo navedbe Tadeja Keniga in Andreja Srake v članku in odstopni izjavi Tadeja Keniga, ki v posledici škodijo izključno dobremu imenu in časti javnega zavoda kot nacionalne institucije. Navedbe so konstrukt sindikata in omenjenih protagonistov, so izmišljene, mestoma celo lažnive in žaljive ter nimajo nobene osnove v ugotovitvah nadzornih organov, inšpekcijskih pregledov ali sodišč, kaj šele v pravnomočnih odločbah teh organov.

Svet zavoda na svoji seji 6. oktobra 2020 ni glasoval in se tudi ni strinjal glede nekompetentnosti ravnatelja Staša Ravterja, posamezni člani pa so poskušali izvajati zasebne interese glede tega vprašanja.

O kakršnem koli »vrenju« v umetniških ansamblih sploh ni govora, znano dejstvo pa je, da poskuša sindikat Glosa, katerega vidni predstavnik in aktivist je tudi odstopljeni član sveta Tadej Kenig, prikazati (kot že vsaj desetletje) neke izredne razmere s ciljem prevzeti krmiljenje SNG Opera in balet Ljubljana po že videnem in enkrat uspešnem receptu rušenja vodstva Slovenske filharmonije.

Aktualno vodstvo je SNG Opera in balet Ljubljana po več letih finančnih in programskih stisk končno pripeljalo do izjemnega uspeha, ki se kaže v povečanem obisku, pridobivanju sponzorskih sredstev, povečani prodaji predstav, pozitivnih odzivov kritikov in uspešnem komuniciranju v javnosti, ki gre posameznikom z apetiti po vodenju očitno v nos.

Trenutni poslovni rezultati in krepitev ugleda gledališča so posledica uspešnega poslovanja gledališča, za kar je zaslužno vodstvo ustanove.

Predsednik sveta Tomaž Rode je izjemen profesionalec, ki se zaveda svojih kompetenc in odgovornosti, jasno mu je tudi, da poslovodenje ni stvar sveta zavoda, ampak vodstva gledališča, ki pri svojem delu odgovorno ravna. »Privatizme« na račun zavoda je prav to vodstvo uspešno prekinilo in odpravilo, in prav v tem je razlog za hude pritiske in poskuse rušenja s strani sindikata Glosa.

Tadej Kenig je bil že v sodnih postopkih zaradi pritiskov na prejšnje vodstvo in to tradicijo nemoteno nadaljuje. Njegove izjave o »korupciji, nasprotju interesov, delu na črno ter profesionalni degradaciji umetnic in umetnikov« so čisti konstrukt in nimajo z dejanskim stanjem nobene zveze, prej lahko zatrdimo nasprotno.

V baletnem ansamblu ni zaposlitev na črno, prav tako se ne rešujejo inšpekcijski pregledi (izzvani s strani sindikata z namenom ustvarjanja izrednih razmer) z nobenimi antidatiranimi pogodbami, nihče od zaposlenih ni bil šikaniran ali premeščen iz razloga svojega izpostavljanja.

Komunikacija Petra Borčevskega z baletnim ansamblom je potekala in poteka zelo proaktivno, vse zaposlene smo glede ukrepov v zvezi s covidom-19 obvestili takoj, ko je bil zavod seznanjen z njimi s strani pristojnih institucij.

Nastop v Krki ni bil v nikakršni povezavi s SNG Opera in balet Ljubljana, plesalci DBUS so nastopili v imenu društva, zato tega dogodka tudi ne najdemo v polletnem poročilu SNG Opera in balet Ljubljana.

Postopek imenovanja pomočnika ravnatelja za področje opere je zaključen in kandidat imenovan, za področje baleta pa je še v teku.

Staš Ravter ravnatelj SNG Opera in balet Ljubljana