Prav tako se ne omeni števila okuženih v domovih za starejše, katerih stanovalci ne hodijo po koncertih, razstavah, niti v Zrče. Bivajo v domovih, kjer koncendent, ministrstvo za delo, ne predpiše izvajalcem, da morajo poskrbeti za čist zrak za dihanje. Problem so domovi starejše gradnje, kjer je več kot 100 mrtvih, ne novejši, kjer jih je sedem.

Analiza okužb ne kaže, koliko se jih je okužilo od osebe v istem gospodinjstvu. Tam je možnost prenosa okužbe daleč največja. Zakaj prihaja do teh anomalij pri ocenjevanju nevarnosti? Zaradi neznanja.

Ker pa to prihaja z najvišjih vrhov upravljanja države, so mediji edina možnost, da se jih prisili v uporabo ustreznih znanj. Politične stranke opozicije so anemične, vladne pa ne delajo ustrezno. Žal pa se tega vprašanja na način jasne predstavitve dejstev ne loti nihče.

Mitja Vilar, Šmarje - Sap