Če politika v državi ni demokratična, je v sedanjih razmerah nujno neoliberalna, ki služi predvsem interesom kapitala in oblasti ter je plen prav vsem oblastvenim strukturam. Takoj moramo poudariti, da demokracije ni brez pravne države in neodvisnega novinarstva. Pa tudi tripartitna državna ureditev mora dosledno veljati. Zakonodajna oblast v parlamentu mora vedno znova oblikovati državne zadeve po meri ljudi, izvršna oblast mora uresničevati tako politiko in biti za svoje delo odgovorna. Sodstvo mora učinkovito uresničevati pravno državo. Pri nas v RS so prav vsi sklopi državne ureditve, po domače povedano, slabi. Na tem mestu moramo še poudariti, da se pri nas, v pogojih strankokracije, preferira izvršna oblast, ki bi želela po svoji meri krojiti vse družbene zadeve, brez vsakršnih omejitev; povedano slikovito, da je nad njo edino še nebo. Tu ne gre samo za nespoštovanje naše ustavne ureditve, temveč tudi za zanikanje prav vseh civilizacijskih moralno etičnih vrednot in temeljnih načel EU.

Združenje Manager je pred kratkim pripravilo dokument, v katerem navaja poti za povečanje produktivnosti. Med drugim pravi, da blokada za povečanje produktivnosti predstavlja tudi nedelujoč politični sistem, ki je temeljno področje političnih strank, ne pa Združenje Manager. V takem nedelujočem političnem sistemu vidijo temeljno težavo, ki se kaže v vseprisotni zavisti. Taka ugotovitev je brez dvoma originalna in v ozadju pomeni zavzemanje za tak politični sistem, ki bi podpiral le brezmejno delovanje trga in tudi individualno bogatenje na nelegalne, nelegitimne načine.

Po moje pa je bistvena ovira nizke produktivnosti pri nas slaba politika, ki ni demokratična in ne zastopa državljanov, temveč je v interesu vseh oblastvenih struktur. Te pa zastopajo le svoje partikularne cilje in interese. V slabo delujočem političnem sistemu je tudi Združenje Manager ena od teh struktur.

Vse od osamosvojitve je pri nas izrazito neoliberalna ideologija in temu adekvatna politika. To se dogaja, ker pri nas veljajo edino vrednote proste konkurence in kapitala, čeprav je v razvitem svetu taka ideologija že dolgo v krizi, kar se je nedavno demonstriralo v zlomu bančnega sistema. V okviru neoliberalne ideologije se pojmuje tudi vloga države. Namesto da je cilj prava demokracija, katere temeljna instrumenta sta dobra država in zdrava družba, ki tudi implicira vse vzvode za večanje družbene produktivnosti.

Kaj je torej treba narediti?

Najprej tako spremeniti volilni sistem, da bodo državljani sami neposredno volili svoje predstavnike. Nujno je treba reorganizirati upravljanje države s preoblikovanjem vlade po švicarskem vzoru, kot ga g. Cetinski nenehno poudarja v svojih člankih. Treba je ne le ohraniti, temveč celo razvijati neodvisno novinarstvo. Sodni sistem je treba tako spremeniti, da bo učinkovito sankcioniral vse oblike gospodarskega kriminala. Do konca tega leta mora državni zbor sprejeti politiko, cilje in strategijo, da se RS čim prej prehransko osamosvoji.

Poudariti je treba družbenopolitično odgovornost vsakega poslanca, namesto da se skrivajo za svojimi strankami. Izginiti mora »argumentacija« poslancev, da so posamezne rešitve pač že dogovorjene v strankah.

Janez Tršan, Ljubljana