Razpisna komisija celjske bolnišnice je pred dvema letoma in pol kandidata za direktorja bolnišnice Branka Gabrovca izločila, ker naj ne bi izpolnjeval razpisnih pogojev, manjkale naj bi mu namreč vodstvene izkušnje. Da Gabrovec pogojev ne izpolnjuje, je najbolj glasno zatrjevala članica sveta zavoda ter vodja razpisne komisije Barbara Tiselj, ki je za pomoč prosila tudi ministrstvo za zdravje.

Na sejo sveta zavoda je prinesla dokument, za katerega je trdila, da je pravno mnenje ministrstva, po katerem Gabrovec pogojev ne izpolnjuje. Na sodišču je kasneje priznala, da je dokument spisala sama na podlagi pogovorov in elektronske pošte s sodelavko ministrstva. Postopek na delovnem sodišču pa je pokazal tudi, da na ministrstvo ni poslala vseh Gabrovčevih dokazil.

Kot je pojasnil Gabrovčev odvetnik Igor Inkret, je višje sodišče zdaj potrdilo, da je Gabrovec izpolnjeval vse zahtevane pogoje in je bil nezakonito izločen iz izbirnega postopka. Sodba je že pravnomočna, še navaja Delo.

Celjska bolnišnica je že februarja letos napovedala pritožbo na sodbo celjskega delovnega sodišča, ki je odločilo, da je razpisna komisija bolnišnice iz postopka izbire poslovnega direktorja pred dvema letoma Gabrovca izločila nezakonito.

Kot so takrat sporočili iz celjske bolnišnice, je razpisna komisija sveta zavoda bolnišnice Gabrovca izločila iz postopka imenovanja direktorja, saj je ugotovila, da ne izpolnjuje predpisanih pogojev. Delovno sodišče je razsodilo, da je Gabrovec z vodenjem karate kluba Shokatan in Zveze klubov JKA imel zadostne izkušnje za kandidaturo za direktorja celjske bolnišnice ter da je treba o imenovanju ponovno odločati.