V konfederaciji, v katero so povezani sindikati, ki imajo skupaj včlanjenih prek 71.000 zaposlenih v javnem sektorju, med drugim tudi v javnih agencijah, obsojajo »nesprejemljiv pristop, ki sta se ga poslužila ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in vlada s posegom v organiziranost in delovanje javnih agencij, zadolženih za regulacijo kapitalskih trgov, zavarovalnic, varstva konkurence, trga z energijo, telekomunikacij, medijev, avdiovizualnih in poštnih storitev, varnosti prometa, civilnega letalstva in železniškega prometa, ko sta v popolni tajnosti pripravila predlog zakona, brez potrebnih študij o njegovih sinergijskih učinkih, in od javnih agencij zahtevala pripombe v roku 24 ur«.

Ocenjujejo, da je predlog zakona o Javni agenciji RS za trg in potrošnike in Javni agenciji RS za finančne trge, s katerim se po njihovem mnenju »ukinja neodvisnost in avtonomija« osmih javnih agencij in se jih združuje v dve superagenciji, neposredno podrejeni vladi, v pomembnih delih v nasprotju z evropskimi direktivami in ga zavračajo kot nesprejemljivega.

»Pričakujemo, da bo nesprejemljivi predlog zakona umaknjen iz nadaljnje obravnave in da bodo, v skladu s pravili o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta, socialni partnerji povabljeni k sodelovanju pri pripravi morebitnega novega predloga zakona, k nadaljnji javni razpravi pa tudi vsi ostali relevantni deležniki,« je zapisal predsednik KSJS Branimir Štrukelj.

Predlog zakona predvideva združitev Agencije za energijo, Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos), Javne agencije RS za varstvo konkurence (AVK), Javne agencije RS za varnost prometa (AVP), Javne agencije za civilno letalstvo RS (CAA) in Javne agencije za železniški promet RS (AŽP) v novo Javno agencijo RS za trg in potrošnike. Na to agencijo bi se prenesle tudi nekatere naloge s področja varstva potrošnikov, ki jih sedaj opravlja gospodarsko ministrstvo. Agencijo za zavarovalni nadzor (AZN) in Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pa bi združili v novo Javno agencijo RS za finančne trge. Vodstvi obeh novoustanovljenih agencij bi imenovala vlada.

Medtem ko gospodarsko ministrstvo, ki je pripravilo predlog, spremembe utemeljuje z racionalizacijo in pričakuje, da bo "usklajevanje potekalo v duhu iskanja soglasja za pozitivne spremembe", so vse agencije, ki jih predlog zadeva, kritične do predlagane združitve. Med drugim opozarjajo, da bi lahko zaradi morebitne manjše neodvisnosti prišlo do kršenja evropskih direktiv.

Kritični so tudi v opozicijskih strankah LMŠ, SD, SAB in Levica, kjer menijo, da gre za poskus političnega prevzema neodvisnih institucij. Na pobudo NSi je v torek o predlogu potekalo koalicijsko usklajevanje; kot so povedali v NSi, so izpostavili zlasti vprašanje usklajenosti takšnega ukrepa z evropskim pravnim redom.