Odgovor: Res je, v postopku sprejemanja je nov gradbeni zakon, ki bo prinesel kar nekaj novosti in tudi administrativnih razbremenitev v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Če le na kratko povzamem bistvene spremembe: uvaja se nov gradbeni pojem, to je »manjša rekonstrukcija«, gradnjo se bo lahko začelo že na osnovi dokončnega (in ne pravnomočnega) gradbenega dovoljenja, kar bo dela pospešilo, plačilo komunalnega prispevka ne bo več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, poenostavlja se postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja, omogoča se sklepanje pravnih poslov z nekaterimi nelegalnimi objekti… Opozarjam, da zakon še ni sprejet, je pa v zakonodajnem postopku (postopku sprejemanja).

Vprašanje: Pred časom se je veliko govorilo tudi o možnosti rušenja objektov, ki so črne gradnje. Ali drži, da po novem rušenje ne bo več dopustno, če bo šlo za hišo, v kateri družina prebiva?

Odgovor: Drži, ta sprememba bo skoraj zanesljivo vključena v novi gradbeni zakon, saj bo šlo za uresničitev odločbe Ustavnega sodišča RS. Odstranitev objektov, ki nekomu predstavljajo dom, po novem ne bo več mogoča, dokler o tem ne bo presodilo sodišče, ki bo tehtalo sorazmernost takega posega – predvideva se, da bo rušenje takih črnih gradenj odloženo. Šele če bo sodišče ugotovilo, da pri taki gradnji ne gre za dom, bo lahko pristojni inšpektor odredil odstranitev takega objekta (izvršbo), v nasprotnem primeru pa ga bo odložil za obdobje petih let.

Mag. Boštjan J. Turk