Mestna občina Ljubljana je že avgusta objavila javni razpis za izbor izvajalca, ki bo uredil novo vrtičkarsko območje v parku Muste. Na Magistrat so prišle štiri ponudbe, a jih je občina vse po vrsti zavrnila. Ne ker bi bile previsoke ali ponudniki ne bi izpolnjevali razpisnih pogojev, temveč ker je občina nedavno prejela informacijo, da bi lahko kupila še eno parcelo v bližini in tako smiselno zaokrožila celotno vrtičkarsko območje.

Iz javno dostopne dokumentacije je razvidno, da je lastnik te parcele izrazil voljo za njeno prodajo. Parcela, ki po podatkih geodetske uprave meri 820 kvadratnih metrov, bo omogočila, da občina v parku Muste uredi več kot sprva 64 načrtovanih vrtičkov. Koliko dodatnih vrtičkov bo na račun 820 kvadratnih metrov velike nove parcele, je odvisno predvsem od tega, kako veliki bodo vrtički.

Prvotno je občina vrtičkarsko območje v Mustah zasnovala kot dve zemljišči, ki sta se stikali na ožini. Z nakupom omenjene parcele pa bo območje veliko bolje izkoriščeno in predvsem povezano.

Razpis bodo ponovili

Občina bo za ureditev vrtičkarskega območja razpis ponovila, ko bo imela pripravljeno projektno dokumentacijo, ki bo upoštevala večji obseg območja. Predvidoma bo to že letos. Nepričakovan zaplet bo sicer povzročil nekaj zamude pri tem projektu. Na občini so poleti pojasnili, da bo izbrani izvajalec vrtičke v Mustah začel urejati še letos, delo pa naj bi končal marca prihodnje leto. Po takratni časovnici bi torej občani, ki bi bili uspešni na občinskem razpisu za oddajo vrtičkov v zakup, že prihodnjo pomlad lahko začeli pridelovati vrtnine na teh novih površinah. Ali bo tudi po spremembi projekta ureditev vrtičkov v Mustah končana pred začetkom setvene sezone, še ni jasno. Prvi pokazatelj bo ponovna objava razpisa za izbor izvajalca.

Velja spomniti, že po prvotnem projektu vrtičkarsko območje v Mustah ne bi vključevalo zgolj vrtičkov, lesenih lop z omaricami za vrtičkarje, nadstrešnicami, sanitarijami, kompostniki, zbiralniki za vodo oziroma z infrastrukturo, ki je vezana na vrtnarjenje. Občina je načrtovala tudi postavitev igral, miz in klopi ter zasaditev sadnega drevja ter grmovnic. Kosmulje, robidnice, aronije, maline, ribez, ameriške in sibirske borovnice bodo na novem vrtičkarskem območju kaj kmalu dajale prve plodove. Na plodove 73 sadnih drevesih raznih vrst pa bo najverjetneje treba počakati dalje časa.