Zaradi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi je Sakač pred štirimi leti tožil notranje ministrstvo, vendar je delovno sodišče najprej presodilo, da je bila odpoved zakonita. Pritožil se je na višje sodišče, ki se sodbo razveljavilo, hkrati pa je Sakaču dalo prav, da mu v postopku izredne odpovedi o zaposlitvi delodajalec ni pravilno vročil vabila na zagovor. S tem je kršil njegovo pravico do obrambe.

Sledilo je novo sojenje, na katerem je prvostopenjsko sodišče vztrajalo, da je bila odpoved pravočasna in zakonita, in je Sakačev tožbeni zahtevek ponovno zavrnilo. Toda tudi višje sodišče je vztrajalo pri svojem, da je bil torej policist odpuščen na nezakonit način. Tožba je šla nato še na vrhovno sodišče, ki je odredilo, da je treba primer še enkrat preučiti. Višje sodišče je potem znova razsodilo, da je bila odpoved nezakonita, naknadno pa je bilo odločeno tudi, da je delodajalec dolžan policista ponovno zaposliti in mu izplačati plače za nazaj.