Enajst muzejev in galerij z območja Ljubljane je letos poleti združilo moči in obiskovalcem ponudilo enotno vstopnico po ugodni ceni za ogled svojih zbirk. Sprva je bilo predvideno, da si bodo lahko posamezniki in družine z omenjeno vstopnico zbirke enajsterice ogledali med 1. julijem in 30. avgustom. A zaradi prošenj obiskovalcev, ki so vstopnice kupovali še vse do konca avgusta, so njihovo veljavnost podaljšali še za 14 dni.

Posameznik v povprečju trikrat uporabil vstopnico

V skupno akcijo so se povezali Mednarodni grafični likovni center, Moderna galerija, Mestni muzej Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Narodna galerija, Narodni muzej Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej, Slovenski gledališki inštitut in Slovenski šolski muzej. Nedavno pripravljeno skupno poročilo kaže, da so v dveh mesecih prodali skupaj 1287 vstopnic, od tega 938 za posameznike, ki so stale 8 evrov, in 258 družinskih, za katere je bilo treba odšteti 16 evrov. Na vseh lokacijah so našteli skupno 5237 obiskovalcev, od tega 2755 individualnih in 2482 družinskih.

Največ enotnih vstopnic za posameznike (220) so prodali v Narodni galeriji, kjer so našteli tudi največ individualnih obiskovalcev. Največ družinskih vstopnic je bilo prodanih na skupni blagajni narodnega in prirodoslovnega muzeja, kjer se pohvalijo tudi z največjim obiskom družinskih obiskovalcev, in sicer si je njihove zbirke ogledalo 141 družin oziroma 583 družinskih članov. Sledi narodni muzej s 114 družinami oziroma 470 družinskimi člani. »Prav vsi, ki so prišli v muzej, so bili navdušeni, kar je bil tudi eden izmed ciljev akcije,« pa so bili zadovoljni v muzeju novejše zgodovine, enako so potrdili tudi v šolskem muzeju.

Pokazali razumevanje za stiske ljudi

Potem ko muzeji in galerije zaradi začasne prepovedi obratovanja med 16. marcem in 5. majem niso imeli prihodkov od vstopnin in obrazstavnih dejavnosti, pa tudi po sprostitvi javnega življenja obisk ni bil niti približno na ravni lanskega leta, je enajsterica ustanov sklenila obiskovalcem ponuditi cenovno ugodno enotno vstopnico. V Moderni galeriji so pojasnili, da se zavedajo upada ekonomske moči zaradi koronavirusa in da so ljudje v stiski. S to ponudbo so želeli pokazati, da se ljudem ni treba odpovedati kulturnim vsebinam in da so te lahko primerne tudi za družine. Da si kulturnih vsebin želijo, so ljudje navsezadnje nakazali na junijski poletni muzejski noči (ko je vstop v muzeje brezplačen), ki je bila kljub negotovim razmeram dokaj dobro obiskana, so povedali v narodnem muzeju.

»Z akcijo smo si prizadevali za povečanje obiska, ne dobička,« pojasnjujejo v narodnem muzeju. Sodelujoči so si prihodke od enotnih vstopnic in stroške promocije enakomerno razdelili: »Vsi smo dobili enak delež od prodaje vstopnic ne glede na obisk.«

Prilagodljivi in pripravljeni na sodelovanje

Muzeji in galerije so dokazali, da ne glede na to, ali so v lasti države ali občine, dobro sodelujejo in da so se sposobni hitro odzvati na spremenjene razmere. »Bistveno je, da se muzeji aktivno odzivamo na nastale razmere in sodelujemo, in to sporočilo je doseglo tudi tiste, ki nas v sklopu akcije niso obiskali. Zagotovo smo v očeh javnosti muzeji veliko pridobili; pa ne zgolj sodelujoči muzeji. In podporo javnosti potrebujemo. Pozitivna sporočila, kot je bila naša skupna akcija, blagodejno vplivajo na javnost,« so prepričani v prirodoslovnem muzeju. V gledališkem inštitutu so dejali, da so podobnim akcijam naklonjeni tudi v prihodnje, enako so potrdili tudi v drugih ustanovah.