Sistem TRajBi lahko po novem uporabljajo zgolj polnoletne osebe, hkrati pa se je zaostrila časovna omejitev izposoje. Uporabnik ima lahko kolo v uporabi največ 30 minut ob vsakokratni uporabi, dvakrat dnevno je polurna izposoja brezplačna. V primeru, da bi si uporabnik želel izposoditi kolo v istem dnevu še tretjič ali večkrat, bo za vsako nadaljnjo polurno izposojo kolesa plačal po 0,50 evra na izposojo. Vsakič, ko si uporabnik kolo izposodi, ga mora po pol ure vrniti na eno od postaj. Če bo prekoračil polurno izposojo, se mu bo kartica zablokirala za sedem dni. Pri izposoji je pomembno, da mora med zadnjim vračilom kolesa in naslednjo izposojo preteči prav tako vsaj 30 minut. Ob registraciji se bo uporabniku zaračunala tudi varščina v višini 50 evrov, ki se v primeru povzročene škode na kolesu porabi za stroške popravila, za katere se sicer za celoten znesek izda plačilni nalog. V primeru večjih poškodb na kolesu ali ob njegovi odtujitvi se uporabniku zaračuna kazen v višini 1800 evrov. Prav tako bodo uporabniki, pri katerih so bile večkrat zaznane manjše poškodbe ob uporabi kolesa, prejeli pisni opomin oziroma se bo v primeru, da se bodo poškodbe nadaljevale, te uporabnikom zaračunale po uradnem veljavnem ceniku. Ko bo uporabnik želel vrniti kartico TRajBi in ob dejstvu, da mu ni bila nikoli zaračunana nobena poškodba koles, se mu bo v celoti povrnilo 50 evrov varščine.

Za uporabo sistema je potrebna osebna registracija v Zavodu za mladino in šport Trbovlje ali Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje. Delna registracija se lahko opravi na terminalu ali prek mobilne aplikacije. Kartico pa uporabnik prevzame na izdajnem mestu, kjer tudi podpiše pogodbo in plača letno članarino v višini 10 evrov za tekoče leto ter varščino v višini 50 evrov, ki se v primeru povzročene škode na sistemu porabi za stroške popravila. Po plačilu in podpisu uporabnik prejme kartico in kodo PIN, s katerima se registrira v sistem.

Na občini upajo, da z novimi, poostrenimi ukrepi ne bo več prihajalo do odtujitev in prisvajanj koles, poškodb ali uničevanja, uporabe mladoletnikov za skakanje in podobno.