Evropska komisija zelo resno obravnava obtožbe o kršitvah človekovih pravic, je v odgovoru Borisu A. Novaku, ki je skupaj s Svetlano Makarovič, Dušanom Šarotarjem in Drago Potočnjak pripravil poziv, zapisal vodja enote za azil na generalnem direktoratu Evropske komisije za migracije in notranje zadeve Henrik Nielsen.

»Trdno smo prepričani, da sedanja kriza zaradi covida-19 zahteva večjo solidarnost z državami članicami in med njimi, zlasti do najbolj prizadetih in najranljivejših skupin. Prav tako je ključnega pomena, da Evropska unija izpolnjuje svojo dolžnost in pomaga osebam, ki bežijo pred vojno in preganjanjem. Pravica do azila je določena v Pogodbi EU in mednarodnem pravu ter mora biti zagotovljena,« je v sredinem odgovoru, ki ga je medijem posredovala skupina kulturnikov 5 pred 12, zapisal predstavnik komisije.

Dodal je, da je komisija ob obtožbah o slabem ravnanju z migranti vedno zaskrbljena in takšne primere jemlje resno. Domnevne kršitve pravil EU morajo po njegovem mnenju obravnavati zadevne države članice. »Komisija nima pooblastil za preiskovanje posameznih primerov, vendar vztraja, da bi morali pristojni nacionalni organi za vse utemeljene obtožbe izvesti nepristransko preiskavo,« je poudaril Nielsen.

Novak, Makarovičeva, Šarotar in Potočnjakova so konec avgusta oblastem pri nas in akterjem v Evropi poslali apel zoper razčlovečenje beguncev in prosilcev za azil pri nas. V njem so opozorili na nevzdržne razmere v postojnskem centru za tujce ter od vlade zahtevali, da jim omogoči normalne življenjske pogoje.

Od vlade so zahtevali, da »nemudoma preneha s samovoljnim zniževanjem življenjskih pogojev in standardov, v katerih živijo prosilci za azil ter da upošteva mednarodno pravo, evropsko zakonodajo, slovensko ustavo in zakone«. Zahtevali so še, da vlada nevladnim organizacijam dovoli dostop do vseh, ki prosijo za azil v Sloveniji.