Obnova Miklošičevega parka

Mestna občina Ljubljana v sklopu ureditve Tavčarjeve ulice prenavlja tudi Miklošičev park, kjer je na delih že videti, kako bodo urejene sredini parka križajoče se poti. Ta teden je bilo opaziti, da delavci obrezujejo krilata oreškarja v bližini spomenika Francu Miklošiču. Križišče Dalmatinove, Tavčarjeve in Komenskega ulice je občina že preuredila v krožišče, prenovila pa je tudi del Komenskega ulice do križišča z Resljevo cesto. Kot kaže, bo občina pred zaključkom del na Tavčarjevi uredila tudi del parka pred stavbo sodišča, saj so delavci razširili gradbišče do sodne stavbe. vbr

30 stanovanj za mlade

Ljubljanski javni stanovanjski sklad je objavil razpis za dodelitev stanovanj v najem mladim. Gre za 30 stanovanj, ki bodo predvidoma vseljiva v letih 2021 in 2022. Deset stanovanj bodo dodelili prosilcem, ki se uvrščajo v skupino mladi posamezniki, deset jih bo namenjenih mladim parom in deset mladim družinam. Na razpisu lahko kandidirajo državljani Slovenije, ki bodo 31. decembra stari od 18 do 29 let, imajo prijavljeno stalno bivališče v ljubljanski občini in v njej stalno ali začasno bivajo vsaj šest let. Rok za oddajo vlog je 30. oktober.

Razpis za bivalni atelje

Javni stanovanjski sklad ljubljanske občine je razpisal oddajo bivalnega ateljeja na ulici Ob Ljubljanici v najem. Atelje je namenjen ustvarjalcem na področju likovnih in vizualnih umetnosti in je primeren tako za bivanje kot ustvarjanje. Stanovanje je veliko 86 kvadratih metrov, najemnina, ki so jo določili v skladu s predpisi za izračun neprofitne najemnine, znaša 280 evrov. Z izbranim umetnikom bo stanovanjski sklad sklenil pogodbo za nedoločen čas. Rok za oddajo vlog se izteče 21. oktobra.

Brezplačno cepljenje proti gripi za Medvodčane

Občanke in občani Medvod ter zaposleni v javnih zavodih v občini se bodo lahko brezplačno cepili proti gripi. Občina je zagotovila sredstva za cepljenje iz rebalansa proračuna, tako da bodo lahko cepljeni vsi prebivalci občine. Cepljenje bodo izvajali v Zdravstvenem domu Medvode. Ko bodo v zdravstvenem domu dobili cepivo, bodo občane obvestili o začetku naročanja.