Gradbeni inšpektor je 25. septembra izdal odločbo, v kateri odreja, da mora Kemis v roku 360 dni od vročitve odločbe na lastne stroške odstraniti nezakonito zgrajene dele objekta A reciklažnega skladiščno-predelovalnega poslovnega centra (SPPC) na Vrhniki. Gre za glavni objekt, ki je bil obnovljen oz. na novo zgrajen po požaru leta 2017.

Kot so sporočili iz inšpektorata za okolje in prostor, je gradbeni inšpektor v odločbi podrobno opredelil dele objekta, ki so bili po požaru v letu 2017 zgrajeni na novo, brez gradbenega dovoljenja. Stanje je ugotavljal na podlagi spisne dokumentacije, izjav strank in prič, fotografij, projektne dokumentacije, gradbenega dnevnika in zavarovalniškega poročila.

Ugotovil je, da je bil del objekta po požaru poškodovan do te mere, da je bil neprimeren za uporabo. "Poškodovani del objekta, vključno z nosilnimi, ter obodnimi fasadnimi in strešnimi konstrukcijami, kakor tudi z njegovo notranjostjo, je bil brez pridobljenih upravnih dovoljenj odstranjen in v enakih gabaritih zgrajen na novo. Izvedeni posegi pomenijo gradnjo novega objekta. Ker se lahko gradnja novega objekta začne le na podlagi pravnomočnega ali vsaj dokončnega gradbenega dovoljenja, velja na novo zgrajeni del objekta A reciklažnega centra SPPC Kemis, Vrhnika, za nelegalno gradnjo," so poudarili na inšpektoratu.

Odločba Kemisu nalaga, da vzpostavi prejšnje stanje

Odločba zato Kemisu nalaga, da vzpostavi prejšnje stanje z odstranitvijo samo tistih delov objekta, ki so bili nesporno izvedeni na novo, in so zato nezakoniti. Obstoječi deli objekta, ki niso bili odstranjeni in so bila na njih izvedena le vzdrževalna dela, pa se ohranijo.

Rok za izvršitev te odločbe je določen ob upoštevanju časa, ki je glede na velikost, lokacijo in zahtevnost objekta potreben za organizacijo ter izvedbo odstranitvenih gradbenih del, so dodali v inšpektoratu.

Gradbeni inšpektor je v odločbi Kemis opozoril še, da se bo v primeru neizpolnitve odrejenih obveznosti začel postopek izvršbe. Kot obvezen del odločbe so zavezanki izrečene tudi prepovedi, ki veljajo, ko je izrečen inšpekcijski ukrep zaradi nedovoljene gradnje, in sicer: izvedba komunalnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, vpisi in spremembe vpisov v zemljiški knjigi, njegova uporaba ali opravljanje gospodarskih ali drugih dejavnosti v njem, promet z njim ali zemljiščem, na katerem je in sklepanje drugih pravnih poslov, kot sklenitev kreditnih, zavarovalnih, najemnih, zakupnih, delovršnih in drugih pravnih poslov med živimi, so še dodali.

Gradbeni inšpektorat je Kemisu že v začetku leta prepovedal obratovanje v vseh treh objektih, obnovljenih po požaru - v nadstrešnici za skladiščenje odpadkov (objekt A), v zalogovniku za požarno vodo (objekt C), ki ju je razglasil za črno gradnjo, ter prizidku k nadstrešnici (objekt B), ki nima uporabnega dovoljenja. Odločil je še, da mora Kemis objekta A in C podreti.

Takrat je sicer Kemis napovedal, da pravno zavezujočih odločb ne bo upošteval, in je kljub prepovedi nadaljeval obratovanje. Ministrstvo za okolje in prostor je pozneje potrdilo odločitev inšpekcije glede objekta C in B, primer objekta A pa je, kot omenjeno, vrnilo v ponovno odločanje.

V Kemisu so sicer kasneje trdili, da objektov C in B ne uporabljajo več, še vedno pa je podjetje delovalo v objektu A. Družba si prizadeva tudi za legalizacijo omenjenega objekta.

Problematika Kemisa je sicer širša, saj je podjetje eno od dveh velikih, ki v Sloveniji skrbita za nevarne odpadke. Vprašanje torej je, kako bi država zagotovila ravnanje z nevarnimi odpadki, tudi v luči covida-19, če bi Kemis čez noč nehal obratovati.