Kot so zapisali v polletnem poročilu, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze, je DUTB sprejela več ukrepov, ki prispevajo k lažjemu soočanju s krizo v najbolj prizadetih podjetjih.

Glavni ukrepi vključujejo začasne odloge plačil obveznosti, likvidnostna posojila ter financiranje nujnih investicij pa tudi podaljšanje rokov plačila za že sklenjene transakcije. Zaznali so tudi upad interesa s strani vlagateljev.

Epidemija in z njo povezana zaostritev gospodarskega okolja je najbolj vplivala na ustvarjene prilive družbe. V prvem polletju so realizirali 55,5 milijona evrov prilivov, kolikor običajno ustvarijo v pol leta.

Skupni ustvarjeni prilivi od ustanovite družbe pa do konca junija so dosegli 1,8 milijarde evrov, kar predstavlja 86,7 odstotka celotne prenosne vrednosti sredstev in za 41 odstotkov presegajo ciljno vrednost leta 2020.

Obseg portfeljev v upravljanju se je v prvi polovici leta zmanjšal za pet odstotkov, najbolj portfelj terjatev, pri katerem so izvedli tudi nekaj konverzij v nepremičnine, tako da se slednji portfelj ni občutno znižal. Ob odsotnosti transakcij je portfelj lastniških naložb ostal praktično nespremenjen.

Kot so še izpostavili v DUTB, so v prvem polletju uspešno zaključili še pet dodatnih primerov prestrukturiranj dolžnikov. Konec junija so imeli še 54 aktivnih primerov prestrukturiranja od skupno 126 primerov.

Poleg teh je DUTB obravnava tudi 635 večjih primerov unovčevanja zavarovanj, pri katerih je delež primerov z zaključenimi aktivnostmi ali aktivnostmi po unovčevanju zavarovanj prav tako več kot polovičen.