Kot smo zapisali v današnji časopisni izdaji, bi sprememba 34. člena zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah pomenila znižanje odstotka prebivalstva, ki ga mora dosegati televizijski program, ki ekskluzivno prenaša pomembne dogodke v javnem interesu.

»Obveščamo vas, da iz postopka medresorskega usklajevanja umikamo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah avdiovizualnih medijskih storitvah (EVA 2019-3340-0016), ki smo vam ga poslali v mnenje z dopisom št. 0070-9/2020/24 z dne 17. 9. 2020. Predlog zakona se vrača v ponovno strokovno pripravo in usklajevanje znotraj ministrstva,« je zapisano v pojasnilu umika, ki ga je pripravil podsekretar ministrstva za kulturo Branko Jezovšek.

Več o predvidenih spremembah zakona si lahko preberete tukaj.