Gorenjska banka je vodilni ponudnik faktoring storitev na slovenskem trgu, ki ponuja povsem digitalizirano rešitev. Celoten postopek enkratnih odkupov je z novim bonitetnim modelom »scoring«, ki občutno izboljšuje hitrost izvedbe, lahko uspešno zaključen v samo 24 urah.

O čem je treba razmisliti, ko se mala in srednje velika podjetja odločajo za faktoring? Uvodoma je seveda najprej potrebno preveriti kupca in odprte terjatve. Razmisliti velja tudi o tem, katere terjatve je smiselno odstopiti ponudniku faktoringa, katere pa velja zadržati do njihove ročnosti. Terjatve je najbolj smiselno prodati takoj, ob izstavitvi fakture.

Faktoring z regresno pravico ali brez regresne pravice?

Pri pravem faktoringu brez regresne pravice, podjetje po prodaji terjatev z njimi pravzaprav nima več opravka. Tveganje za njihovo neplačilo v celoti prevzame kupec, na primer Gorenjska banka. V tem primeru ima faktoring dva pomembna učinka. Storitev je na ta način zelo podobna zavarovanju za primer plačilne nediscipline kupcev, za nameček pa ima še pozitiven vpliv na bilance. Če običajno posojilo poveča zadolženost podjetja, jo faktoring znižuje. Pri faktoringu namreč podjetje proda terjatve in jih v primeru, da ima zavarovanje – gre za tako imenovani faktoring brez regresne pravice, lahko izloči iz bilance. Na eni strani torej podjetje zniža terjatve, na drugi pa prejme denar na bančni račun, s katerim lahko prosto razpolaga, torej poplača obveznosti, posledično pa se poveča delež kapitala v bilancah. Če povzamemo, faktoring vpliva na boljšo boniteto podjetja. Slednja je pomembna, ker boniteto vsakega podjetja spremljajo dobavitelji, banke in zavarovalne agencije. Faktoring z regresno pravico pa se uporablja predvsem v tistih primerih, ko ima odstopnik več kupcev s slabšo bonitetno oceno. Pri tej obliki odstopnik terjatev jamči za izplačilo nastalih obveznosti do faktorja.

Katere terjatve so banke pripravljene odkupiti?

Podjetja lahko izbirajo med mnogimi ponudniki, a izbira pravega partnerja je ključnega pomena. Gorenjska banka strankam ponuja enostaven, zanesljiv in pravočasen dostop do denarnih sredstev, s čimer podjetja lahko financirajo tekoče poslovanje, opcijsko pa tudi manjše naložbe. Digitalizirana storitev omogoča dnevno načrtovanje likvidnosti, kar je še posebej uporabno ob načrtovanju finančnih obveznosti in spoštovanju plačilne discipline.