Pred kratkim je vaša direktorica Lucija Sajevec prejela nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Kaj je bistvo njenega modernega pristopa in metode vodenja?

V zadnjih letih smo prejeli kar nekaj nagrad. Predvsem naša direktorica, ki vsakič poudari, kako je za uspehe, ki prinašajo tudi nagrade, zaslužna ekipa. In prav z ekipo in načinom dela so povezani »novi, moderni pristopi vodenja«, ki jih omenjate. Poudarek je na povezovanju, soustvarjanju, iskanju sinergij, prepoznavanju talentov in izkoriščanju priložnosti.

Kaj najbolj cenite pri sodelavcih? Kaj bi si želeli, da bi oni cenili pri vas?

Cenimo posameznika. O ljudeh se pogovarjamo z imeni in priimki, tudi če nas je skoraj 450. Bolj konkretno pa učinkovitost, predanost, zavzetost, poslanstvo, ki ga živimo, stremljenje k istim ciljem, pa še to, da smo pripravljeni na nove izzive in spremembe. Našteto pa ne samo cenimo, temveč si za to vseskozi prizadevamo, zato morajo sodelavci to prepoznati tudi pri vodilnih. Vodenje z zgledom in prvi med enakimi sta na neki način mantri, ki ju živimo in v kateri verjamemo. Malo za šalo, že znan primer je, da vodja marketinga sadi rože pred odprtjem novega centra ali da jaz veljam za mojstrico popravila kavnega avtomata med izobraževanji.

Lani smo oblikovali kompetenčni model za vodje in ga kasneje prilagodili za vse sodelavce. Tako zasledujemo pet ključnih kompetenc: komunikacijske sposobnosti, timsko delo, ciljno usmerjenost, inovativnost in agilnost. Verjamemo, da nam pomagajo v smer novih vrednot, ki se trenutno oblikujejo, in sicer skupaj s strategijo skupine AMZS za obdobje 2021–2025.

AMZS deluje že več kot sto let. Kako vidite mobilnost v prihodnjih sto letih?

Trenutno živimo 111. leto, odkar so pionirji slovenske mobilnosti ustanovili Kranjski avtomobilni klub, kar velja za začetek združevanja slovenskih avtomobilistov in motociklistov in s tem tudi AMZS.

Kot že omenjeno, pripravljamo novo strategijo za obdobje 2021–2025, z mislijo na delovanje še vsaj naslednjih 111 let. Strategija bo usmerjena v mobilnost prihodnosti, seveda pa v AMZS že zdaj delamo pri mnogih razvojnih projektih, ki nas premikajo naprej in v smer trajnostne mobilnosti. Hkrati nas postavljajo v vlogo integratorja mobilnosti na našem trgu in kljub prisotnosti na zgolj slovenskem trgu, po razpršenosti centrov AMZS, ki jih je trenutno 30 po vsej Sloveniji, pa nam večkrat rečem »multinacionalka« znotraj Slovenije.

Kako AMZS razume in udejanja sodobno mobilnost?

Sodobna mobilnost ponuja vse več različnih možnosti premikanja s točke a na točko b, kar od nas, pravega prijatelja vseh udeležencev v prometu, zahteva nenehno prilagajanje. Tri leta z vsemi zaposlenimi strukturirano (delavnice, ki jim pravimo Razvojni dnevi, interna komunikacija, kompetenčni model, nov sistem variabilnega nagrajevanja, oblikovanje novih vrednot) gradimo kulturo agilnega prilagajanja na spremembe. Na tak način želimo v AMZS pripomoči k temu, da bi se vsa družba preusmerila k trajnostnim oblikam mobilnosti, saj bomo le tako ohranili naš planet tudi za prihodnje generacije.

Vaša mobilna aplikacija je ena izmed največkrat prenesenih v Sloveniji. Kaj omogoča? Se je izkazalo, da uporabniki raje uporabljajo aplikacijo od navadnih klicev?

Brezplačna mobilna aplikacija AMZS ima že skoraj 400.000 uporabnikov. Je eden od načinov našega prilagajanja spremembam. Je hitra, učinkovita in uporabniku prijazna. Poleg prometnih informacij in klica za pomoč na cesti članom AMZS omogoča še pregled ugodnosti članstva, katere storitve in popuste so že uporabili in kateri so jim še na voljo. Zagotovo je aplikacija posebno dobrodošla za uporabnike, ki jim je tak način komuniciranja blizu, ali za hendikepirane, kot so gluhi in naglušni. Določene storitve, kot je pomoč na cesti 24 ur na dan vse dni v letu, so na voljo tudi prek telefonske številke 1987 oziroma številke, na katero nas lahko pokličejo naši člani, ki pomoč na cesti potrebujejo v tujini. Teh klicev v naš klicni center je približno 100.000 na leto oziroma skoraj 300 vsak dan, sodelavci pa na tej osnovi organizirajo približno 30.000 intervencij (pomoč na cesti ali vlek).

Kako zrete v virtualno prihodnost? Kaj še preostane »odnosom«?

Na nekaterih področjih jo poskušamo predvideti, jo soustvarjati, pri nekaterih biti nanjo pripravljeni, na drugih se nanjo odzivamo. To dokazujemo z razvojem omenjene aplikacije AMZS, s povezovanjem z zagonskimi podjetji, kot sta Nervtech, ki izdeluje simulatorje varne vožnje, ter AV Living Lab, ki se ukvarja z različnimi elementi avtonomnih vozil in avtonomne vožnje. Podpiramo mlade – v zadnjem času zlasti prek Fundacije Ustvarjalnik Andrea Morozova, ki je ustvaril pametno kresničko (ta staršem pomaga spremljati malčke na poti v šolo).

Osebni odnosi bodo še naprej osnova dobrega sodelovanja. Vsaj pri nas, saj res verjamemo, da so dobri odnosi temelj uspeha.

Kako je covid-19 spremenil način dela pri vas? Ali ste poleg večjih, predpisanih ukrepov uvedli tudi kakšne manjše izvirne geste?

Tudi nas pandemija ni zaobšla. Že na začetku razglasitve epidemije koronavirusa v Sloveniji smo bili primorani v skladu z odloki vlade prenehati izvajati večino naših dejavnosti (ena od izjem je bila pomoč na cesti), posledično smo zaprli centre AMZS in 29 dni skoraj v celoti »mirovali«. Glede na dane razmere in predvsem veliko negotovosti smo bili enotni, da moramo še dodatno okrepiti že tako redno komunikacijo z zaposlenimi. Večino komunikacije s sodelavci (če izvzamemo telefonske pogovore med vodji in sodelavci) smo preselili v virtualno okolje – poleg redne, dnevne komunikacije s pojasnili in navodili za delo na intranetu, smo za zaposlene, ki so ob zaprtju centrov AMZS na delo čakali doma, organizirali Virtualno kavarno, kjer smo se enkrat na teden srečali v »zoom okolju«, skupaj popili kavo, pokramljali in zaposlenim postregli s pojasnili na vprašanja, ki so jih zanimala. Že na prvi kavarni se nas je zbralo skoraj 150. Ta druženja so bila odlična podlaga za spoznavanje z novo tehnologijo in pomoč pri tem, da lahko danes vse več izobraževanj selimo v virtualno okolje. Odzivi zaposlenih so zelo pozitivni, saj se jih dobra četrtina odzove na povabila na virtualna srečanja, kar nekaj si jih posnetke srečanj in predavanj ogleda kasneje na intranetu. Spoznavanje z novimi tehnologijami, njihova uporaba in navajanje na spletna izobraževanja lahko ocenimo kot eno od pozitivnih posledic koronakrize.

V AMZS je povprečna starost zaposlenega 45 let. To verjetno pomeni, da imate nizko fluktuacijo?

V zadnjem letu smo se pomladili, povprečna starost zaposlenih je malenkost pod 45 let. Tudi z za nas nekoliko višjo fluktuacijo, ki je približno pet odstotkov. To nam ustreza. Novi ljudje prinašajo nove poglede, svežino in skupaj z izkušnjami in znanjem, ki ga imamo, lahko dosegamo dobre rezultate.

Kako vam sodelovanje v Dnevnikovem natečaju Zlata nit pomaga pri grajenju dobrih odnosov v podjetju?

Merjenje kakovosti odnosa je za nas kot semafor. Ocene zaposlenih nam zadnja leta kažejo, da smo na pravi poti. Lahko rečem, da je danes na semaforju zelena luč. To nam daje zagon, veter v jadra. Če se bodo ocene ustavile ali začele padati, bo to rdeča luč. Zato smo nenehno na preži. Sodelujemo vsako leto.