Mestna občina Ljubljana je v preteklih letih dobila več pripomb občanov o stanju in pobud za ureditev Levstikovega trga. Med drugim je neki občan lani spraševal, zakaj ne deluje tamkajšnja fontana. Na javnem podjetju Voka Snaga so takrat pojasnili, da kamnita skleda fontane pušča vodo in da so naročili sanacijo.

Ne glede na obljubo včeraj v fontani vode ni bilo. Na mestnem oddelku za kulturo so zatrdili, da bodo vodnjak obnovili v letošnjem letu. Prav tako so napovedali, da bo letos začeli obnovo Marijinega stebra oziroma vseh pet kipov na njem. Kot so pojasnili na oddelku za kulturo, ki ga vodi Mateja Demšič, je peterica kipov s stebra trenutno shranjena v delavnicah restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kjer so opravili preiskave kipa Marije in štirih svetnikov. Marijin steber je tako kot celoten Levstikov trg registriran kot kulturna dediščina državnega pomena.

Vrednost prenove še ni znana

Ravno zaradi kulturnovarstvene zaščite tega območja je po pojasnilu oddelka za kulturo Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije pred začetkom celovite prenove kot pogoj postavil predhodno pripravo konservatorskega načrta. Ta bo občino stal dobrih 11.000 evrov, zavod za varstvo kulturne dediščine pa naj bi ga izdelal do 13. novembra letos. Kot predpisuje zakon o varstvu kulturne dediščine, bo konservatorski načrt določil sestavine spomenika, ki jih je treba ohraniti, in podal usmeritve za ohranitev in varovanje kulturnega spomenika.

Glede na visoko stopnjo kulturnovarstvene zaščite kakšnih večji posegov, ki bi bistveno spremenili trg, ki ga je oblikoval arhitekt Jože Plečnik, ni pričakovati. Poleg prenove Marijinega stebra in vodnjaka lahko najverjetneje pričakujemo še odstranitev maha z betonskih krogel, ki trg ločijo od okoliških cestišč, ureditev robnikov in peščene talne površine. Kako, če sploh, bo v sklopu prenove rešeno vprašanje pretesnih in na mestih že popokanih robnikov okoli večjih dreves, še ni jasno. Zagotovo pa bo občina v sklopu prenove poskrbela za nego tamkajšnjih dreves.

Glede na to, da je med Levstikovim trgom in bližnjo cerkvijo svetega Jakoba promet omejen s potopnimi stebrički in da so vzdolž cestišča zarisani parkirni prostori, nas je zanimalo, ali bo občina s prenovo spreminjala tudi tamkajšnji prometni režim. »Predvidoma ne, vsekakor pa je za odgovor na to treba počakati na konservatorski načrt,« so dejali na oddelku za kulturo.

Mestna občina Ljubljana ima v trenutno veljavnem proračunu zagotovljen zgolj denar za plačilo konservatorskega načrta, zato okvirna vrednost prenove Levstikovega trga še ni jasna.