V drugem letošnjem četrtletju je zasebno potovalo toliko Slovencev kot v prvem trimesečju, a hkrati občutno manj kot v drugem četrtletju lani. V zadnjih nekaj letih je veljalo, da prebivalci Slovenije v drugem četrtletju opravijo okoli milijon zasebnih potovanj, letos pa jih je bilo le okoli 410.000, je sporočil državni statistični urad.

Pri tem so se prebivalci Slovenije v večji meri kot v prejšnjih letih v drugem letošnjem četrtletju odločili za oddih doma; takih je bilo 52 odstotkov vseh zasebnih potovanj. Med potovanji v tujino je bila v 92 odstotkih ciljna država Hrvaška. Zasebna potovanja so trajala povprečno 3,6 prenočitve (v Sloveniji 2,7, v tujini pa 4,6).

V lastnem počitniškem bivališču oz. na vikendu so turisti bivali pri 36 odstotkih zasebnih potovanj, v najetih zasebnih sobah in apartmajih pri 18 odstotkih, v hotelih pri 16 odstotkih, v kampih pri 14 odstotkih in pri sorodnikih ali prijateljih pri 13 odstotkih vseh potovanj.

Na nobeno zasebno potovanje se v drugem letošnjem četrtletju ni odpravilo okoli 1,5 milijona ali 85 odstotkov vseh prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let. Epidemijo covida-19 je kot glavni razlog za neodhod navedla tretjina tistih, ki niso potovali.

Četrtina (26 odstotkov) ni potovala zaradi pomanjkanja prostega časa, 15 odstotkov jih ni čutilo potrebe po potovanju, 13 odstotkov jih ni potovalo iz zdravstvenih razlogov, sedem odstotkov zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, za pet odstotkov pa ta letni čas ni bil primeren za potovanje.