Prevrednotenje nepremičnin je v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi na eni strani vplivalo na povečanje kapitala v višini 23,3 milijona evrov, medtem ko je prevrednotenje vrednosti nepremičnin negativno vplivalo na poslovni izid poslovanja skupine v višini 69 milijonov evrov, so zapisali v družbi.

Skupina je ne glede na novo prevrednotenje nepremičnin še vedno lastnik nepremičnin v višini ene milijarde evrov in s tem ostaja eden največjih lastnikov nepremičnin v Sloveniji in regiji.

Prvo polletje je zaznamovala predvsem epidemija covida-19, katere vpliv je bil večplasten. »Skupini je navkljub izrazitim negativnim posledicam epidemije uspelo zagotoviti pozitivne trende predvsem na področju osnovne dejavnosti - prodaje v dejavnosti trgovine na drobno,« so sporočili ob objavi poslovnih rezultatov.

Izpostavili so, da so s sistematično, pravočasno in celovito pripravo in dnevnim spremljanjem uspeli zagotavljati neprekinjeno in zadostno količino zalog vseh strateško pomembnih artiklov ter s tem zagotoviti nemoteno preskrbo prebivalstva na vseh trgih poslovanja.

EBITDA zrasel za 1,7 odstotka

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) skupine je na letni ravni porasel za 1,7 odstotka na 83,4 milijona evrov, saj so, kot so pojasnili, z doslednim izvajanjem ukrepov v okviru operativnega načrta poslovanja uspešno nevtralizirali vse negativne vplive na redno poslovanje.

Ob tem so v Mercatorju med negativnimi vplivi, ki so pritiskali na poslovne rezultate, navedli še višje stroške dela zaradi višje minimalne plače, izplačila dodatka za delo v času epidemije ter višje druge stroške, ki so nastali zaradi ukrepov ob zapiranju tržišč.

Prav tako je bila pod pritiskom dejavnost veleprodaje zaradi zaprtja vseh gostinskih obratov in vseh javnih zavodov, kot so šole in vrtci, ki so kupci predvsem na veleprodajnem področju. Posledice epidemije pa je skupina beležila tudi na področju proizvodnih dejavnosti, predvsem zaradi bistvenega zmanjšanja naročil. Enako velja tudi za področje tehnike zaradi začasnega zapiranja trgovin.

Družba Poslovni sistem Mercator je kot največja družba v skupini v primerjavi z enakim obdobjem lani, beležila 8,2-odstotno rast prihodkov v osnovni dejavnosti in 4,8-odstotno rast prihodkov od prodaje, ki so dosegli 616,2 milijona evrov.

Največja rast prihodkov v BiH

Največjo rast prihodkov je v prvi polovici leta je sicer skupina beležila v BiH, in sicer 7,8-odstotno. V Srbiji so narasli za 5,1 odstotka, medtem ko so v Črni gori upadli za en odstotek. Na Hrvaškem trgu Mercator deluje le z nepremičninsko dejavnostjo, na katero je močno vplivala epidemija, kar je v večji meri razlog, da so prihodki padli za 14,5 odstotka.

Predsednik uprave Tomislav Čizmić je poudaril, da je uspešnost osnovne dejavnosti zasluga predvsem pravočasne, odgovorne, sistematične in celovite predpriprave na krizo. »Poudarim pa naj še, da je bil s potrditvijo koncentracije s strani Evropske komisije narejen izredno pomemben korak k prenosu lastništva Mercatorja na Fortenovo. Močan lastnik bo Mercatorju omogočal nadaljnjo rast in razvoj ter podprl strateške projekte, vključno s 130 milijonov evrov vredno investicijo v nov logistični center v Ljubljani,« je dodal.