– V dokumentih o trgovini z orožjem so takratni akterji navedeni z imenom in priimkom ter funkcijo, ki so jo opravljali v tistem času, vendar se nihče od njih ni javno odzval na ugotovitve v teh dokumentih in tudi ne po objavljenih knjigah.

– Če navedbe v dokumentih ne bi bile resnične in ne bi bile verodostojne, bi strokovna in splošna javnost upravičeno pričakovala, da se bodo obdolženi poslužili tožb po pravnih postopkih in s pravnimi sredstvi proti avtorjem, da bi se s tem oprali krivde. Vendar o tem ni bilo nikoli nobene informacije.

– Pri tem ostaja še vedno nepojasnjeno dejstvo, zakaj nobena politična stranka in nobena nevladna organizacija nista zahtevali pojasnila, zakaj ni bilo nobenih ukrepov za kazniva dejanja. Kako je to mogoče v pravni državi, na kar bi se upravičeno sklicevali?

– Upravičeno bi pričakovali, da bi zahtevale obravnavo v pristojnih organih in službah za pregon kriminala vsaj nevladne organizacije, ki se deklarirajo za dediče borbe proti nacizmu in fašizmu ter za pravično družbo, kot je Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije, Tigr – organizacija odporniškega gibanja proti fašizmu. To je še posebno aktualno ob vedno bolj grobem ponarejanju zgodovine druge svetovne vojne in ob sedanjem blatenju partizanske osvobodilne vojske. Ob tem so nekatere politične stranke vedno bolj leglo nacionalizma in krutega neoliberalizma.

Zakaj je tako?

– So za tak odnos do kriminalnih dejanj kriva nesposobna tožilstva, ker sama že v preteklih desetletjih niso začela postopkov, čeprav so za to dokumenti z dokazi?

– Se tožilstva in sodstvo zaradi političnega vpliva, ki ga imajo nekdanji akterji v trgovini z orožjem, ne upajo izpostaviti, da bi začela postopke?

– So kriva nezainteresirana ali nesposobna vodstva organizacij, ki na proslavah častijo spomin na pravično borbo proti nacizmu in fašizmu ter zastopajo številno članstvo?

– V naši državi je tisoč petsto odvetnikov, ki za plačilo prevzamejo obveznosti za zastopanje strank pred tožilstvi in sodišči. Zakaj jih nobena od zainteresiranih organizacij ne najame?

Kdo si drzne pomisliti in ugibati:

– So bile vse vlade v zadnjih treh desetletjih v prikritem in tihem sporazumu z vsakokratno opozicijo, da ne bodo sodno preganjale kriminala pri trgovini z orožjem?

– Je razkol med našimi državljani namerno podžgan in iz dneva v dan tudi zato, da nismo več pozorni na vse zlorabe, vključno pri trgovini z orožjem?

– So bile vse vlade in tudi njihove opozicijske stranke zapletene v razprodajo državne lastnine, v bančne luknje, davčne utaje, kraje in v korupcijo, da so lahko varno in skrivaj delale naprej? Mednarodne organizacije ugotavljajo, da je naša država po korupciji proti vrhu v EU. Po trgovini z orožjem ob vojnah na Balkanu so bile korupcije odkrite tudi pri nabavah orožja za potrebe naše vojske (afera Patria), nato so sledile korupcijske afere v zdravstvu (operacijske mize). V letu 2020 so sledili dokazani sporni korupcijski posli pri nabavah zaščitnih mask in respiratorjev. Zakaj so vse to prekrili ukrepi vlade proti virusu covida-19? Zakaj je oblast ob vseh nujnih ukrepih proti okužbam odkrito nastopila tudi proti druženju na javnih protestih?

– Zakaj se vse naše vlade ukvarjajo samo s sprotnimi problemi in ukrepi, ob tem pa naša država nima strategije trajnostnega in policentričnega razvoja za nobeno področje, čeprav sta od tega odvisni naša sedanjost in še bodočnost vseh naslednjih rodov?

– Vlade imajo rade pandemije. Rade jih imajo iz istega razloga, kot imajo rade vojno. Dajejo možnost, da uvedejo nadzor nad prebivalstvom, ki ga to sicer nikoli ne bi sprejelo – z ustvarjanjem institucij in mehanizmov za dirigiranje in uvajanje poslušnosti (Robert F. Kennedy ml.).

Igrane in resnične zarote so samo za slepe trote.

Janez Černač, Stara Cerkev