Kranjsko naselje Mlaka bo prvo pametno naselje v MO Kranj. Digitalna tehnologija in pametni števci bodo zbirali podatke o porabi elektrike, vode, plina, pametni senzorji bodo spremljali promet. S tem bodo v MO Kranj pridobili pomembne podatke o dogajanju v naselju, na podlagi katerih bodo oblikovali prihodnje akcije in naložbe. Podatke bodo lahko spremljali tudi občani, če si bodo na svoj mobilni telefon ali tablico naložili aplikacijo, ki so jo pripravili sodelujoči v projektu Pametna Mlaka.

S spremljanjem trendov tudi nad kriminaliteto

Tako denimo v pametno razsvetljavo sodita preračunavanje porabe električne energije in ogljičnega odtisa ter primerjava podatkov porabe električne energije za izbrana obdobja in med različnimi območji. Razsvetljava se bo prižigala in prilagajala moč osvetlitve glede na zunanje pogoje in potrebe – le ko bodo na javnih površinah ljudje ali promet – zato bo manj moteča za prebivalce. Če bodo senzorji zaznali občutne spremembe trenda, da bo na primer več dni zapored na nekem prostoru, čeprav ob enakih okoliščinah, manj ljudi kot sicer, bodo pristojni lahko takoj preverili vzrok spremembe, ali gre za kakšno nezaželeno dogajanje, povečano kriminaliteto v bližini in podobno, opisujejo na MO Kranj.

Prebivalci Mlake bodo imeli ves čas v okviru »pametnega okolja« tudi neodvisen vpogled v podatke o kakovosti zraka neposredno z merilne naprave. Prejemali bodo opozorila o morebitnih nevarnostih, kot so onesnaženost zraka, neugodne vremenske razmere. Lahko bodo primerjali kazalnike s podatki ARSO, drugimi merilnimi mesti ali drugimi občinami. Pametni promet bo omogočal primerjavo podatkov o prometu za izbrana časovna obdobja in geografska območja, prikaz diagrama s podatki o gostoti prometa in hitrosti avtomobilov za določeno območje po urah, dnevih, tednih in mesecih ter prikaz napovedi gostote prometa po urah in dnevih. »Na podlagi analiz podatkov bo lažje načrtovati aktivnosti organov, ki skrbijo za varnost v prometu. Prav tako bo mogoče na daljavo upravljati prometno signalizacijo in v primeru nujne vožnje intervencijskim vozilom zagotoviti zeleni val,« pojasnjujejo na MO Kranj.

Pametni jaški bodo zagotavljali podatke o podganah

Pametna energija in voda bosta zagotavljali preračunavanje porabe vode, električne energije, plina in ogljičnega odtisa za posamezno območje, primerjavo podatkov o porabi električne energije za izbrana časovna obdobja, prikaz rasti ali upada porabe električne energije, plina ali emisij CO2 tako na območju občine kot za posamezno gospodinjstvo oziroma odjemalno mesto. Ob nepričakovano povečani porabi denimo zaradi uhajanja vode ali plina zaradi okvare v hiši ali težav na omrežju bo lahko podjetje ali gospodinjstvo nemudoma ukrepalo, to pa bo po mnenju sodelujočih pri projektu povečalo tako prihranke kot javno varnost. Sistem bo zbiral tudi podatke o kolesarjenju in kolesarjih ter napovedoval trende, zaznaval pa bo tudi odpiranje jaškov za javno razsvetljavo ter gibanje v njih, ki je posledica gibanja glodavcev. Sistem jih bo znal prešteti in napovedati, kako se bodo širili v prihodnje, podatke pa bo prav tako mogoče primerjati med sabo.

Pametna Mlaka je pilotni projekt, v katerem so moči združila podjetja Riko, 3fs, Iskraemeco, Komunala Kranj, Domplan, Elektro Gorenjska in Vigred elektroinstalacije ter javna uprava, na podlagi njihovih ugotovitev pa se bo Kranj kot pametno mesto lahko razvijal tudi v drugih soseskah.