Med pobudami za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana (izvedbeni del) so na magistratu prejeli tudi pobudo za ureditev podzemne garaže na območju Trga prekomorskih brigad v Šiški. Kot so ob tem pojasnili na občini, so pobudo, ki se nanaša na ureditev širšega območja, že obravnavali, a da »stališče še ni dokončno izoblikovano«.

Je pa iz skupnih odgovorov občinskih oddelkov za urejanje prostora, za kulturo ter za gospodarske dejavnosti in promet razbrati, da so na območju trga, ki na eni strani meji na center urbane kulture Kino Šiška, na drugi pa na nekdanjo šišensko izpostavo upravne enote, nekatere spremembe v prihodnje vendarle predvidene. »Pričakujemo celovito ureditev tega prostora,« so pojasnili na občini in napovedali, da bi s prenovo ustreznejše mesto lahko dobil tudi tamkajšnji kip Orfeja iz leta 1969. »Že v času postavitve kipa se je načrtovala sprememba in ureditev Trga prekomorskih brigad,« so še dodali na občini.

Naklonjeni reševanju problema parkiranja

Kakšne spremembe vse so načrtovane v sklopu ureditve Trga prekomorskih brigad, na občini niso pojasnili, prav tako niso navedli, kdaj bi projekt lahko stekel. Na magistratu so sicer pobude za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (izvedbeni del) zbirali lani med 9. septembrom in 20. oktobrom. Ko bodo izoblikovali stališča, jih bodo predstavili javnosti.

Na bližnjem območju četrtne skupnosti Šiška (ČS) je ta čas eno večjih parkirišč urejeno v križišču Gospodinjske ulice in Celovške ceste. Kljub temu število parkirnih mest, ki so v Šiški na voljo, ne zadostuje. V preteklosti so stanovalci denimo že opozarjali na prometni kaos v okolici Zdravstvenega doma Šiška, poleg tega je plačljivo makadamsko parkirišče, kjer je prostora za približno 130 avtomobilov, najbrž samo začasna rešitev, podrobni občinski prostorski načrt namreč na območju dovoljuje gradnjo poslovne stavbe. Tudi v ČS Šiška so ob tem poudarili, da je pomanjkanje parkirnih mest v Šiški velik izziv, zato je vsakršna pobuda v smeri reševanja problematike zelo dobrodošla. Z omenjeno pobudo za gradnjo podzemne garaže sicer še niso seznanjeni. »Če bi se v strokovni presoji izkazalo, da bi bila gradnja garažne hiše na tem območju smiselna in ekonomsko utemeljena, bi jo seveda podprli,« je pojasnila predsednica ČS Šiška Darja Zajc.

Trg ob Celovški cesti je nekoliko večjo spremembo doživel leta 2017, ko je občina preuredila parkirišče med Kinom Šiška in nekdanjo občinsko stavbo. Ukinili so enajst parkirnih mest, zamenjali svetilke, prestavili stojala za kolesa in blagajno ter poškodovano drevo nadomestili z novim. Na občini so takrat napovedali, da so prostor preuredili tako, da bodo na njem lahko potekali tudi kulturni in družabni dogodki.