Kot je Zeba pojasnil, je odziv zaposlenih v podporo zahtevam sindikata ogromen, kar pomeni, da je podpise od začetka zbiranja v torek že oddalo 80 odstotkov zaposlenih. Posledično pa je danes delodajalec zaposlene obvestil, da jim bo izplačal nagrado, ki pa ni enaka zahtevi sindikat oz. je do zaposlenih nekorektna.

Po besedah Zebe dodatek k plači za avgust mora biti izplačan najkasneje do 30. septembra. Od vodstva družbe prav tako sindikat zahteva dvig vseh osnovnih plač s 1. januarjem prihodnje leto, ki ne sme biti nižji od 10 odstotkov. Stavka se bo izvedla, če njihove zahteve ne bodo uresničene do omenjenih rokov, je še dejal Zeba.

Medtem pa so v Gorenju povedali, da bodo skladno z odločitvijo poslovodstva vsem zaposlenim v vseh tovarnah Gorenja, vključujoč Invalidsko podjetniški center ter strokovne službe, neposredno vezane na proizvodnjo, do 29. septembra izplačali izredni dodatek za delovno uspešnost. Ta se bo temeljil na povečanem obsegu dela ter izboljšanem rezultatu poslovanja v zadnjih ter mesecih in doseženih prihrankih zaradi povečanja učinkovitosti.

"Izredni dodatek bomo izplačali za obdobje avgust - november za vsak mesec posebej in bo lahko znašal največ 200 evrov bruto mesečno za posameznega zaposlenega. Zaposleni v proizvodnih tovarnah in pripadajočih službah so s svojim kakovostnim in predanim delom namreč izjemno pomemben del nedavnega uspeha podjetja, zato se je vodstvo odločilo izplačati dodatek kljub dejstvu, da podjetje v obdobju januar - avgust kumulativno še vedno izkazuje izgubo," so še navedli v Gorenju.