Valicon je v tokratni meritvi preverjal, kako priljubljeni so turistični boni med prebivalci in kakšno je njihovo mnenje glede učinkovitosti turističnih bonov kot podpore slovenskemu turizmu. Raziskava je pokazala, da je 36 odstotkov prebivalcev že uporabilo bon, 10 odstotkov jih ima že opravljeno rezervacijo, nadaljnjih 39 odstotkov pa jih namerava bon koristiti do konca leta. Da bodo bon podarili, je navedlo osem odstotkov prebivalcev, da ga ne bodo uporabili, pa jih zagotavlja sedem odstotkov.

V Valiconu ob tem izpostavljajo visok delež takih, ki bone še nameravajo porabiti. Na eni strani to kaže, da je med prebivalci Slovenija dojeta kot celoletna turistična destinacija, so podčrtali. Turistični boni niso bili toliko nadomestilo za običajne poletne počitnice izven Slovenije, kot pa predstavljajo priložnost za dodatne počitnice doma.

Drugi pomemben vidik pa je spodbuden z vidika dojemanja prihodnosti epidemiološke situacije. "Visok delež namere uporabe bonov do konca leta kaže, da so ljudje glede nadaljnjega razvoja dogodkov optimistični vsaj do te mere, da tolikšnega poslabšanja situacije, da bonov ne bi bilo mogoče koristiti, ne pričakujejo, navkljub vedno bolj pesimističnemu pogledu na razvoj situacije," so izpostavili v Valiconu.

Povprečna ocena storitve znaša 4,4

Raziskovalci so merili tudi zadovoljstvo tistih, ki so uporabili bon, z zagotovljeno storitvijo. Zelo zadovoljnih je bilo 57 odstotkov vprašanih, 30 odstotkov pa jih je bilo bolj zadovoljnih kot ne. Štirje odstotki vprašanih so bili s storitvijo nezadovoljni - bolj nezadovoljnih kot zadovoljnih je bilo tri odstotke, zelo nezadovoljnih pa odstotek. Devet odstotkov jih je bilo nekaj vmes. Prav tako je po oceni Valicona precej visoka povprečna ocena zadovoljstva s storitvijo pri uporabi bonov na lestvici od ena do pet, saj znaša 4,4. "Vsekakor ocena, ki daje ponudnikom upravičeno upanje na pogostejši obisk s strani domačih turistov tudi v prihodnje," so navedli. Blizu polovica vprašanih (45 odstotkov) ob tem meni, da je bila uvedba turističnih bonov zadetek v polno. Da je bila ta poteza povsem zgrešena, na drugi strani meni 12 odstotkov vprašanih. Dve petini (42 odstotkov) vprašanih je bolj nevtralnih in meni, da rešitev ni bila ne eno ne drugo.

Podobno prebivalci ocenjujejo tudi doseganje namena, torej nadomeščanje izpada prihodkov ponudnikov storitev zaradi izpada tujih gostov. Slaba polovica meni, da bo namen bolj verjetno dosežen (zagotovo 19 odstotkov, verjetno 28 odstotkov), dve petini vprašanih (41 odstotkov) pa, da za nekatere da, za druge ne. Desetina vprašanih je mnenja, da namen bolj verjetno ne bo dosežen.

Z raziskavo Nova normalnost Valicon spremlja ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Raziskave ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija, so zatrdili.