Ljubljanski mestni svetniki so se včeraj seznanili s številkami, kako je Mestna občina Ljubljana v prvi polovici leta pridobivala in porabljala sredstva. Iz poročila o realizaciji proračuna je razvidno, da je občina porabila nekoliko več denarja, kot ga je priteklo v proračun, zato je ob koncu junija stanje mestnih financ kazalo primanjkljaj v vrednosti 2,9 milijona evrov.

Na prihodkovni strani najbolj bodejo v oči slabe polletne realizacije na področju prodaje osnovnih sredstev in pridobivanja denarja iz evropskih skladov. Občina pričakuje, da bo do konca leta prodala za kar 28 milijonov evrov stavb, prostorov in stavbnih zemljišč, a ji je v prvi polovici leta uspelo le slabih 19 odstotkov tega zneska (5,2 milijona evrov). Pri transfernih prihodkih, ki vključijo tudi evropska sredstva, je občina v prvih šestih mesecih pridobila le 15 odstotkov od načrtovanih prihodkov. Zakaj, v poročilu ni pojasnjeno.

Občina je v prvih šestih mesecih porabila le 32 odstotkov predvidenih letnih sredstev za investicijske odhodke. Nizko realizacijo je videti predvsem pri nakupu zgradb, prostorov in zemljišč ter študijah o izvedljivosti projektov, projektni dokumentaciji, nadzoru in investicijskem inženiringu. Zaradi epidemije se je nekoliko upočasnil razvoj projektov.

Ker svetniki pred koncem leta pričakujejo še en rebalans proračuna, je Milan Jakopovič (Levica) občinskim uradnikom predlagal, naj z rebalansom zagotovijo več sredstev za pomoč ranljivim družbenim skupinam. Pojasnil je, da nekateri strokovnjaki pričakujejo, da se bodo posledice krize, ki jo je povzročila epidemija, namreč pokazale jeseni in na to velja biti pripravljen.

Največje izplačilo delovne uspešnosti Blažu Peršinu

Mestni svetniki so s svojimi glasovi za na včerajšnji seji tudi nagradili šesterico direktorjev ljubljanskih javnih zavodov, in sicer so zanje potrdili izplačilo delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Najvišji znesek za delovno uspešnost iz omenjenega naslova bo prejel direktor javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljana Blaž Peršin, ki bo dobil 11.194 evrov bruto. Drugi največji znesek delovne uspešnosti si obeta direktorica Mladih zmajev Ksenija Perko, ki ji bo pripadlo 8272 evrov.

Javni gledališki zavodi, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, bodo svojim direktorjem izplačali različne zneske. Direktor Slovenskega mladinskega Gledališča Ljubljana Tibor Mihelič Syed bo prejel 3009, direktor Lutkovnega gledališča Ljubljana Uroš Korenčan 6259 in direktorica Mestnega gledališča Ljubljanskega Barbara Hieng Samobor 6510 evrov bruto. Delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu bo prejela tudi direktorica Mednarodnega grafičnega likovnega centra Nevenka Šivavec, ki ji pripada 3317 evrov bruto.

Asta Vrečko (Levica) je prepričana, da omenjeni javni zavodi delujejo dobro in si tudi zaslužijo pohvalo, a izpostavila, da bi veljalo premisliti o spremembi kriterijev za izplačevanje teh dodatkov, saj da kakšen javni zavod zaradi svoje specifične narave ne more ustvarjati veliko dohodkov na trgu. Mojca Sojar (NSi) in Igor Horvat (SDS) pa sta opozorila, da glede na trenutne razmere zaradi koronavirusa izplačevanje takšnih nagrad mogoče ni primerno. Aleš Čerin (LZJ), ki je namesto župana Zorana Jankovića vodil sejo, je odgovoril, da gre za izplačila za delo v prejšnjem letu ter da so sredstva za izplačila načrtovana v letošnjih proračunih zavodov.