Kranjsko okrožno sodišče je na prvem sojenju maja lani ugotovilo, da Hrovat ni storil kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja uradni osebi. Sodnica Marjeta Dvornik je tedaj pojasnila, da je tožilstvo prepričalo sodni senat o tem, kaj se je 12. aprila 2017 dogajajo na poti v Malo Pišnico in da je Hrovat s fizično silo spodnesel naravovarstvenega nadzornika Triglavskega narodnega parka (TNP) Rada Legata, ki je nato padel po pobočju in se poškodoval.

Vendar pa je bilo ključno vprašanje postopka kvalifikacija kaznivega dejanja in vprašanje, ali je preprečil uradno dejanje uradni osebi. Tožilstvo je namreč navajalo, da je do dejanja prišlo, ko je Legat želel prostovoljcem preprečiti urejanje poti, kar naj bi tako razburilo obtoženega, da ga je odrinil. Vendar v tistem trenutku Legat ni več izvajal nobenega uradnega dejanja, saj so pooblastila nadzornikov samo identificiranje in izrek globe, ne morejo pa preprečiti dejanja.

Višje sodišče v Ljubljani je na pritožbo tožilstva maja letos razveljavilo prvostopenjsko sodbo in kranjskemu sodišču naložilo, naj še enkrat pretehta, ali je Legat v trenutku, ko je prišlo do spornega dogodka, opravljal uradno dejanje ali ne. Senat, ki ga v ponovljenem sojenju vodi Polona Kukovec, bo presojal tudi z vidika, ali je Hrovatu mogoče očitati, da je dejanje storil z namenom preprečiti naravovarstvenim nadzornikom izvedbo prekrškovnega postopka.

Hrovat vztraja, da se nadzornika ni niti dotaknil

Ponovno sojenje se je začelo julija, avgusta pa je tožilstvo spremenilo obtožnico, v kateri kot uradno dejanje, ki naj bi ga Horvat poskušal preprečiti, ni več preprečitev urejanja poti, temveč izvedba prekrškovnega postopka. Hrovat medtem ves čas zanika vse obtožbe in vztraja, da nadzornika ni odrinil, niti se ga ni dotaknil.

Hrovatov zagovornik Luka Podjed je danes ocenil, da modifikacija obtožnice ni dopustna in da krši obtoženčevo pravico do obrambe. Sprememba očitno ne temelji na tožilski oceni izvedenih dokazov, temveč je utemeljena na pravnem baziranju višjega sodišča, kar pa po zakonu ni podlaga za spremembo obtožbe, je navedel. Z njim se je deloma strinjala tudi sodnica, ki je ocenila, da gre za robno zadevo, vendar pa bo sodišče sledilo odločitvi višjega sodišča.

Danes so potekala ponovna zaslišanja nekaterih prič dogodka. Eden izmed udeležencev akcije Klemen Zupančič je povedal, da so nadzorniki od njih verjetno želeli, da bi odšli in prenehali z urejanjem poti, ki se je niti še niso dobro lotili, saj še niso prišlo do kritičnega dela. Pojasnili so jim, da gre za območje narodnega parka in da bi za posege na tem območju potrebovali dovoljenje, ki ga nimajo. Potem so jih želeli legitimirati, a je Hrovat rekel, da naj legitimirajo njega v imenu vseh.

Hrovat je Zupančiča, ki je tudi gorski reševalec, ob tem vprašal še, kdaj je bilo na poti v Malo Pišnico nazadnje ogroženo življenje. Kot je povedal Zupančič, so prav to nedeljo reševali tri planince. Kot je opozoril Hrovat, na tem območju pogosto prihaja do nesreč, saj planince preseneti neprehodna pot, ki so jo prav zato tudi želeli urediti, a jim javni zavod TNP tega posega ne dovoli.