Izvedenec Bojan Filipič je avgusta pregledal obdolženega in dokumentacijo v kazenskem spisu ter na tej osnovi izdelal mnenje, ki ga je na sodišču predstavil danes. Obdolženemu Vravniku, ki naj bi pred petimi leti na Dravi blizu Dravograda porinil 33-letnega Martina Rogino s čolna in tako povzročil njegovo utopitev, je pripisal kronično duševno-vedenjsko motnjo zaradi dolgoletnega uživanja alkohola, ki je bila prisotna tudi v času obravnavanega kaznivega dejanja.

Po ocenah izvedenca Vravnik nima drugih psihičnih težav, je pa bila med moškima na čolnu konfliktna situacija, ki je trajala že več let in je najverjetneje privedla do medsebojnega obračunavanja, podprtega z večjimi količinami alkohola pri obeh vpletenih. Če upošteva navedbe obdolženega, izvedenec sklepa, da je porinil Rogino s čolna v afektu, njegova "zavest pa nikakor ni mogla biti izključena", zato ni mogoče govoriti o njegovi neprištevnosti. "Šlo je za napačno presojo v tistem trenutku," je ocenil psihiater.

Tožilka Ivanka Slana je posledično omilila očitke zoper obdolženega. Umaknila je navedbe, ki nakazujejo na to, da je Vravnik hotel ubiti Rogino, in mu po novem pripisuje povzročitev smrti iz malomarnosti, za kar je zagrožena mnogo nižja kazen kot za uboj.

Ko ga je porinil s čolna, ni vedel, da lahko umre

Kot izhaja iz spremenjene obtožnice, se Vravnik ob sunku Rogine, s katerim sta se na čolnu sprla, v reko ni zavedal, da lahko ta umre. Kot odrasli človek in nekdo, ki Dravo zelo dobro pozna in priznava njeno nevarnost, bi sicer moral to vedeti, a je bila zaradi alkoholiziranosti zmanjšana njegova zmožnost obvladovanja svojih ravnanj, še trdi tožilstvo.

Povzročitev smrti iz malomarnosti se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let, medtem ko je za uboj zagrožena kazen do 15 let zapora. Glede na to, da je Vravnik že prebil nekaj več kot štiri mesece v priporu - sedaj se brani s prostosti -, se je po posvetu z zagovornikom odločil za priznanje.

Slovenjgraško okrožno sodišče ga je že leta 2017 spoznalo za krivega uboja in mu izreklo šest let in dva meseca zapora, a je mariborsko višje sodišče sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo okrožnemu sodišču v novo sojenje. Ker pa na slovenjgraškem sodišču ni bilo več na voljo sodnika, ki bi lahko prevzel to kazensko zadevo, so sojenje preselili v Maribor.

Vravnik je obtožbe doslej ves čas zavračal, saj naj bi šlo za nesrečni dogodek, v katerem utapljajočemu ni mogel pomagati, saj da se je vse zgodilo v nekaj sekundah. Danes ni želel več ničesar dodati, zaključne besede strank pa je predsednica sodnega senata Mateja Kamenšek Gornik napovedala za 5. oktober. Temu bo sledil izrek sodbe.