Nič ne govorim na pamet: sem član sveta ZD Vrhnika in vem, s kakšnimi problemi se tam srečujejo. Sistem zvez ne dela. Varnost sistema se začne na vhodnih vratih in vse pritiska na »vhod«. Ljudje so jezni, telefoni ne delajo. Tomaž Gantar bo moral začeti opravljati tisto delo, za katero je postavljen, in se pri tem tudi izkazati.

Vid Drašček, Vrhnika