Proces izbora novega predstavnika za svobodo medijev je odprt do petka, so sporočili po seji vlade. Trenutno je na tem položaju nekdanji francoski minister za evropske zadeve Francoz Harlem Desir, in sicer od leta 2017, piše na spletni strani Ovseja.

Položaj predstavnika Ovseja za svobodo medijev je ena od osrednjih institucij Ovseja. Njegove dejavnosti obsegajo opazovanje položaja medijev v 57 sodelujočih državah Ovseja in spoštovanja zavez Ovseja na področju svobode izražanja in svobode medijev.

To vključuje prizadevanja za zagotovitev varnosti novinarjev, razvoj medijskega pluralizma, spodbujanje dekriminalizacije obrekovanja, boj proti sovražnemu govoru, nudenje strokovnih mnenj glede regulacije medijev in zakonodaje ter spodbujanje svobode interneta. Predstavnik Ovseja za svobodo medijev organizira konference in druge dogodke na temo aktualnih vprašanj medijske svobode, na katerih sodelujejo novinarji, predstavniki civilne družbe in vlad ter akademiki.

V sporočilu za javnost so po seji vlade izpostavili, da je Dimitrij Rupel eden ključnih slovenskih intelektualcev, ki je s svojim političnim, družbenim in ustvarjalnim delom sooblikoval slovensko osamosvojitveno pot, vpisal Slovenijo na mednarodni politični in kulturni zemljevid ter s svojim delom bistveno vplival na oblikovanje svobodnega, demokratičnega in pluralnega medijskega prostora.

Vlada je na današnji seji podprla tudi kandidaturo Jurija Toplaka za članstvo v odboru Združenih narodov za pravice invalidov od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2024. Kot so dodali, bo s to kandidaturo Slovenija nadaljevala s prepoznavnim uveljavljanjem uglednih strokovnjakinj in strokovnjakov v mednarodnih telesih, ki delujejo v prid uveljavljanja in varstva človekovih pravic.

V nadzornem odboru za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij pa je z mesta predsednika razrešila Franca Kanglerja in namesto njega z notranjega ministrstva za predsednika imenovala Boštjana Šefica. Gre za nadzorni odbor, ki ga je vlada ustanovila leta 2014 za spremljanje skladov za financiranje politik notranjih zadev EU v večletnem finančnem okviru 2014-2020.