Višje delovno sodišče je zavrnilo tožbo nekdanje političarke Polonce Dobrajc, s katero je od države zahtevala 30.000 evrov odškodnine. Po tistem, ko je bila septembra 2008 imenovana za državno pravobranilko, naj bi bila v službi žrtev neenake obravnave in mobinga. Sodišče, najprej prvostopenjsko, zdaj pa še višje, se z njo ni strinjalo: neenake obravnave v primerjavi s kolegi pravobranilci v podobnih situacijah ni ugotovilo, pa tudi trpinčenja ne. Ker je tožbo izgubila, mora poravnati dobrih 5800 evrov sodnih stroškov.

Dobrajčeva je trdila, da je opozarjala na nepravilnosti pri poslovanju oziroma delovanju takratnega državnega pravobranilstva (zdaj državnega odvetništva), a so njene pripombe in predloge ignorirali, relativizirali in minimalizirali. Po drugi strani pa da so jo zasipali s (zelo zahtevnimi) spisi, bila naj bi obremenjena bolj kot preostali. Oteževali naj bi ji jemanje dopusta, jo neenakopravno obravnavali pri dežurstvih in tako dalje. Ko so se ji začele pojavljati zdravstvene težave in je morala na bolniški dopust, naj bi se vse še poslabšalo. Iz pisarne naj bi ji brez odredb odnašali spise, si prisvajali rezultate njenega dela, bolj ali manj stalno naj bi bila tarča nadzora. Končalo se je tako, da je ob reelekciji namestnica generalnega pravobranilca ni uvrstila med najustreznejše kandidate in po hitrem postopku je bila s funkcije razrešena. Službe ni več dobila, zdaj je invalidsko upokojena.

Kriva tudi sama

Sodišče je izvedlo obsežen dokazni postopek, med drugim je zaslišalo številne priče, in ocenilo, da so Dobrajčevi nalagali približno toliko dela kot ostalim. Svojih spisov ni zaključevala redno oziroma sproti. Nadrejeni so res vpogledovali v njene spise, ampak ni šlo za nezakonit ali prikrit nadzor, pač pa za zagotavljanje tekočega dela. Podobnih vpogledov sta bila deležna še dva njena sodelavca, ki sta bila dlje časa odsotna. Enako kot ostali je bila obravnavana tudi pri določanju dežurstev, tudi pri dopustu ni bila prikrajšana. Z nekaterimi sodelavci je bila res v sporu, predvsem z vodji civilno-gospodarskega oddelka, vendar ni šlo za trpinčenje, je ocenilo sodišče. mfr