Medtem ko borovniški osnovnošolci in osnovnošolke že nekaj tednov obiskujejo osnovno šolo (OŠ) dr. Ivana Korošca, se vse bolj približuje dan, ko bodo lahko vstopili v nove prostore. Z enomesečno zamudo bo namreč konec septembra, ko naj bi občina v rokah že imela uporabno dovoljenje, končan prizidek, v katerem bodo na 500 kvadratnih metrih štiri nove učilnice, pet kabinetov in ostali spremljajoči prostori. Izvajalec projekta je Dema plus, ki je z občino podpisal pogodbo v vrednosti dobrih 830.000 evrov. Kot je povedal župan Bojan Čebela, bo okrog 200.000 evrov prispeval Eko sklad. Po županovih besedah bo šola dograjena po vseh ekoloških standardih.

Učenci se bodo novih prostorov prav gotovo razveselili, še bolj pa starši tistih otrok, ki bodo v šolo začeli hoditi v prihodnjih letih. Borovnica je namreč v zadnjih letih ugotovila precejšen trend priseljevanja, med novimi občani je precej mladih družin, povečeval se je tudi naravni prirast, temu primerno pa je šola vse bolj obremenjena. Med leti 2011 in 2018 je število prebivalcev ves čas naraščalo, prirast se je gibal med 10,3 in 5,9 odstotka. Povečevalo se je tudi število otrok v šoli, leta 2011 jih je na OŠ dr. Ivana Korošca hodilo 301 učenec, lani jih je bilo že 485. Večinoma so vsako leto razpisali tri oddelke. Letos se je trend nekoliko obrnil, kajti po županovih besedah imajo dva nova razreda, a je pojasnil, da projekcije kažejo na to, da jih bodo v prihodnjih letih znova razpisali po tri. aro