Brezmejne ideje Plastike Skaza oziroma sistema BIPS, prek katerega lahko zaposleni podajajo predloge za izboljšanje pogojev dela, se je izkazala za uspešno. Katere so zadnje dobre rešitve zaposlenih, ki jih boste uporabili?

Kreativno razmišljanje zaposlenih v podjetju spodbujamo s številnimi notranjimi projekti, inovativne rešitve pa že nekaj let pridobivamo tudi s pomočjo Hackathona, ki se ga lahko udeležijo vsi zaposleni. S pomočjo sistema BIPS spodbujamo razmišljanje, da nobena ideja ni slaba ideja, in omogočamo vsem sodelavcem, da izstopijo iz povprečja.

Aktualne rešitve se nanašajo predvsem na izboljšave procesov v podjetju ter ureditev in optimizacijo delovnega okolja, kot primer vzemimo optimizacijo laserskega graviranja, optimizacijo pakiranja izdelkov, digitalizacijo procesov. Namen tega sistema je bil spodbuditi zaposlene za podajanje predlogov in od tega je bila obojestranska korist, vendar je bil to le začetek tako imenovane nove miselnosti. V proizvodnji sistem BIPS še vedno spodbujamo, medtem ko so se v režiji iz tega sistema oblikovale lean ekipe, ki že avtomatsko, v sklopu izvajanja svojih delovnih nalog, iščejo izboljšave za večjo učinkovitost in boljšo produktivnost. na zaposlenih delala od doma. Kako se delo v vašem podjetju spreminja – ga je vedno več na daljavo?

Delo od doma oziroma nasploh fleksibilni delovni čas podpiramo že od nekdaj, težko pa bi enostransko trdili, da je to zgolj nekaj dobrega ali zgolj nekaj slabega. Vemo, da so naši zaposleni odgovorni in predani, zato jim zaupamo. Z možnostjo samoorganiziranja spodbujamo njihovo samostojnost, kar pa, po vseh raziskavah sodeč, vodi do večjega zadovoljstva in posledično večje učinkovitosti pri delu. Zelo odvisno je seveda od vsakega posameznika, ali si zna svoj čas organizirati na pravilen način.

V času covida-19 smo v posameznih primerih opazili, da je delo potekalo veliko bolj fokusirano in so bili zaposleni dodatno motivirani, pokazali so nadpovprečne rezultate, spet pri drugih se je izkazalo, da so potrebovali nekaj dodatne spodbude nadrejenih.

V prihodnje bomo prav gotovo nadaljevali delo od doma, vendar v mejah normale. Kljub temu da smo se v času covida-19 vsi naučili delovati virtualno, je za tisto pravo organizacijsko kulturo, ki ima v našem podjetju zelo velik pomen, potreben odnos oziroma stik v živo.

Dobro leto je od tega, ko ste uvedli šesturni delovnik za nekatere zaposlene. Kakšni so rezultati zadnje notranje raziskave zadovoljstva zaposlenih v testnih timih?

Šesturni delovnik smo uvedli v oddelku računovodstva in oskrbovalne verige. Raziskave zadovoljstva zaposlenih v teh timih so pokazale dvig zavzetosti in delovne uspešnosti ter padec konfliktnosti med delom in družino oziroma prostim časom. Pri vsem tem bi želeli poudariti, da niso toliko pomembne ure, prej politika in organizacijska kultura podjetja. Pravzaprav ni pomembno, ali si v pisarni štiri ali deset ur na dan, ampak učinkovitost. Ljudje so bolj motivirani in učinkoviti, če si lahko sami razporejajo svoj delovni čas, seveda morajo pri tem biti zelo ciljno naravnani in odgovorni. Delodajalec pa jim mora zaupati.

Vse več je poudarka na trajnostnem razvoju, še zlasti na področju plastike. Kako sledite trajnostnim smernicam?

Vse izdelke lastne blagovne znamke poskušamo narediti iz bioosnovanih in biorazgradljivih materialov ali reciklatov. Trenutno je 85 odstotkov vseh izdelkov bodisi iz reciklata bodisi iz biomateriala. Na področju strateške industrije delamo v skladu z regulativami, vsekakor pa je naša želja uporabljati čim večji delež reciklatov in biomaterialov.

Uporabljamo stoodstotno obnovljive vire električne energije, toploto za ogrevanje prostorov pridobimo s sistemom rekuperacije iz proizvodnje, koristimo zaprt sistem za tehnološko hladilno vodo, sprejemamo izključno e-račune, zmanjšali smo število tiskalnikov, nujne dokumente tiskamo na recikliran papir, zmanjšali smo količino kartonske embalaže, želimo pa uvesti povsem brezpapirno poslovanje. Zelo dobre rezultate imamo v zniževanju odpadkov, saj smo leta 2019 v primerjavi z letom 2018 te zmanjšali za 29 odstotkov.

Kako pa je s trajnostnim razvojem zaposlenih oziroma družbeno odgovornostjo?

Izvajamo številne družbeno odgovorne aktivnosti za naše zaposlene – dokaz za to je polni certifikat družini prijazno podjetje, prav tako smo imetniki certifikata OHSAS. Poleg vsega že omenjenega so zaposlenim v podjetju na voljo fitnes prostor, aktivnosti v sklopu promocije zdravja na delovnem mestu, zdrava malica in včlanitev v Športno-kulturno društvo Skaza, ki združuje vrsto športnih in kulturnih dejavnosti. Naj izpostavimo letošnji piknik za zaposlene, v sklopu katerega smo organizirali olepševalno akcijo v okolici našega podjetja, zatem pa zasadili vsak svojo medovito rastlino ter s tem prispevali k ohranjanju lepega in čistega planeta. Ne nazadnje, lani smo podpisali listino raznolikosti in tudi uradno potrdili, da smo dostopni za vse. Dokaj velik delež zaposlenih so tujci, ki jim omogočamo brezplačno učenje slovenskega jezika. Nekateri zaposleni so gluhonemi, drugi imajo drugo vrsto invalidnosti. Pri nas ne poznamo diskriminacije, dobrodošli so vsi.