»Mestna občina Kranj preprosto ne zmore več tako intenzivnega doseljevanja tujih državljanov iz držav nečlanic EU, kot smo mu bili priče v zadnjih letih,« je na sinočnji seji mestnega sveta MO Kranj v imenu svetniške skupine SDS zapisal Branko Grims. Svetniška skupina je na dnevni red to točko predlagala zato, da bi preprečili zlorabe pravic do začasnega in stalnega prebivanja, delovnih dovoljenj in s tem povezanih zlorab socialnega sistema v MO Kranj.

Premalo nadzora

»Samo v dveh letih je bilo na območju UE Kranj podeljenih blizu pet tisoč dovoljenj za stalno in začasno bivanje. Ker je očitno, da to presega integracijske in socialne zmožnosti tega dela Gorenjske, prihaja do hudih težav, konfliktov in nezadovoljstva v javnosti. To že samo po sebi narekuje spremembo politik,« je dejal Grims. »Vse to plačujemo davkoplačevalci, kakovost življenja pa je nižja, kot bi bila, če pri legalnih migracijah tujcev, ki prihajajo iz držav, ki niso članice EU, ne bi prihajalo do očitnih masovnih zlorab.«

Posameznik iz nečlanice EU za daljše obdobje lahko v Slovenijo pride na osnovi mnenja zavoda za zaposlovanje, češ da bo opravljal deficitarni poklic. Pridobi delovno dovoljenje, ki je, kot opisuje Grims, osnova za dovoljenje za daljše začasno ali kar stalno bivanje v državi. »Po preteku roka za združitev pripelje v Slovenijo vso družino, sam pa odide na začasno delo v Avstrijo ali Nemčijo. Družina pa izkorišča vse socialne pravice, kar plačujemo slovenski davkoplačevalci,« opisuje. Mnogi družinski člani se prav tako odpravljajo na delo v tujino in v Sloveniji živijo zgolj navidezno, da lahko črpajo vse možne pravice. Pri tem gre po njegovih besedah za množične zlorabe, ki jih nihče ne preverja. »Očitno je, da v opisanem sistemu ni ustrezno poskrbljeno za nadzor,« opozarja.

Pričakovanja za akcijo na sistemski ravni

Pet predlaganih sklepov so mestni svetniki podprli soglasno oziroma z veliko večino glasov, dotikajo pa se tako ukrepov v občini kot v državi: državi bodo predlagali spremembo politik, ki urejajo to področje na državni in občinski ravni; glasovali so za večji nadzor, glede preteklih postopkov pa za izredni nadzor pristojnih inšpekcijskih služb nad kranjsko upravno enoto, zavodom za zaposlovanje in centrom za socialno delo. Potrdili so predlog, naj Komunala Kranj pri obračunu stroškov posameznih gospodinjstev upošteva tudi število začasno prijavljenih na določenem naslovu, kar na komunali že uresničujejo; vlada pa naj pospeši sprejemanje predpisov z določitvijo minimalne površine in drugih pogojev za prijavo začasnega prebivališča ter nadzor nad postopki za podeljevanje pravic tujcev iz držav, ki niso članice EU, so z Grimsovim predlogom soglašali kranjski svetniki.

Podžupan Janez Černe iz svetniške skupine SD je poudaril, da se s to težavo ukvarjajo po vsej državi, zato je stvari treba rešiti na sistemski ravni, drugi podžupan Robert Nograšek iz LMŠ pa je opozoril, da se redno v Kranju o tej temi pogovarja delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov občine in vseh vpletenih ustanov. Pripravljajo predloge sprememb predpisov, ki jih bodo kmalu posredovali vladi, političnim strankam…

Mestni svetniki so navajali tudi vsakdanje težave iz življenja z domnevno preveč tujci, ki postopke in pravice zlorabljajo. Grims je navedel podatek, da je bilo za bivanje v enem od majhnih stanovanj v Kranju prijavljenih 132 ljudi, kar po njegovem sploh ni bil slovenski rekord, ki ga je imela garsonjera z drugega konca Slovenije z več kot 500 prijavljenimi.

Zorana Stevanovića z liste Zoran za Kranj denimo moti, da imajo nekatere skupine v želji, da jih država ne bi diskriminirala, več pravic od ostalih državljanov. Prav v to smer gredo po njegovem tudi množične migracije. Bojan Homan iz SDS pa je navajal podatke o vse višjem deležu otrok iz takšnih družin v vrtčevskih in šolskih oddelkih. Omenil je težave s komunikacijo zaradi neznanja slovenščine pri njihovih starših, zaradi česar je v vrtčevskih oddelkih težko usklajeno delovati proti nadlogam, kakršen je denimo pojav uši. Tudi kranjski policisti ugotavljajo veliko zlorab dovoljenj za prebivanje, je povedala Nataša Vidmar Zadnik iz policijske postaje Kranj. Na ostale ugotovljene kršitve, za katere niso pristojni, pa opozorijo pristojne ustanove, katerim pa predpisi trenutno omogočajo razmeroma veliko časa za odziv, je dodala.