Z energetskega vidika bo krona vseh energetskih projektov v Posavju zgraditev drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (JEK). Sprejemljivost gradnje drugega bloka je v lokalnem okolju pa tudi širše že zdaj na zavidljivi ravni in prepričani smo, da se bo v prihodnjih letih sprejela odločitev za gradnjo. Pred tem pa seveda sledi še zgraditev odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, za katero je lokacija že zagotovljena, zagotovljena pa so tudi vsa potrebna finančna sredstva.

Za sevniško in radeško gospodarstvo bo s stališča infrastrukture ključnega pomena zgraditev osrednjega kraka tretje razvojne osi. Skrbi nas, ker se na tem področju trenutno ne dogaja nič, smo pa prepričani, da se bo v najkrajšem možnem času začela graditi dodatna cestna povezava med Krškim in Brežicami, ki bo še bolj zbližala kraja in dodatno pospešila logistične tokove. V regiji podpiramo tudi nadaljnjo širitev schengenskega območja in vključitev sosednje Hrvaške v območje. Hrvaška je namreč glavna zunanjetrgovinska partnerica regije, tako na strani izvoza kot na strani uvoza, z njeno vključitvijo v evrsko območje pa se dodatno nadejamo nadaljnje rasti obojestranskega sodelovanja, ki so ga spletli številni rodovi pred nami.

Posavsko gospodarstvo je uspešno in izvozno orientirano. Upoštevajoč zadnje petletno obdobje prihodki na tujih trgih znašajo v povprečju več kot 60 odstotkov vseh prihodkov od prodaje. K uspehu so prispevale malodane vse dejavnosti, prednjači pa posavska energetika, saj se skoraj polovico električne energije proizvede prav v Posavju, sledijo ji predelovalna dejavnost, ki zagotavlja tudi največ delovnih mest, trgovina, gradbeništvo in gostinstvo s Termami Čatež na čelu.

Regija gradi svojo konkurenčno prednost na več stebrih. Ključni steber so usposobljeni kadri s Šolskim centrom Krško - Sevnica na čelu. Sledijo steber več kot stoletne tradicije obrti pa zemljepisni položaj in kakovostno življenjsko okolje. Na ravni regije smo vsi, ki se zavzemamo za ustrezne kadre za delo v posavskem gospodarstvu in obrti, zavezani k tako imenovanemu zavezništvu za mlade, saj bodo mladi, ki se danes še šolajo, ključni pri nadaljnjem uspešnem gospodarskem razvoju regije. Žanjemo pa tudi že uspehe – bili smo namreč prva regija v Sloveniji, ki je s sodelovanjem vseh deležnikov pridobila poklic strojni mehanik po vajeniškem sistemu, v letošnjem šolskem letu pa bo šolanje končala prva generacija vajencev – dijakov.

In kje želimo biti v prihodnje? V gospodarstvu vidimo odgovor v dodani vrednosti kot ključnem kazalniku uspeha. V Posavju je dodana vrednost na zaposlenega že zdaj nad slovenskim povprečjem, cilj pa je, da bi regija dosegla povprečje sosednje Avstrije oziroma Nemčije. S podvojitvijo naložb v kadre ter razvoj in inovacije, ki so bile lani na ravni dobrih 260 milijonov evrov, nam bo to zagotovo uspelo. Na področju kakovosti življenja pa bo regija prepoznana kot turistična destinacija z bogato zgodovino, izvirno kulinariko in z možnostjo aktivnega preživljanjem prostega časa.

Darko Gorišek, direktor Posavske gospodarske zbornice Krško